Đèn Cây LED Lá Phong

  Đèn Cây LED Lá Phong

  Đèn Cây LED Lá Phong

  Đèn Cây LED Lá Phong
  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: KS-FYS-A007-2.5m

  Quy cách: 2.5m

  Ánh sáng: Vàng kim

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  6.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 1152 LED

  Đèn Cây Lá Phong 1152 LED

  Mã sản phẩm: KS-A017-1152

  Quy cách: 3.5m H

  Ánh sáng: Vàng úa

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 1152 LED

  29.999.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 1584 LED Mô Phỏng

  Đèn Cây Lá Phong 1584 LED Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: KS-A013-1584

  Quy cách: 3m H

  Ánh sáng: Vàng úa

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 1584 LED Mô Phỏng

  28.990.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Mã sản phẩm: KS-B008-4464

  Quy cách: 5m H x 2.5m W x 2.5m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  15.300.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  Mã sản phẩm: KS-B004-2304

  Quy cách: 3m H x 2m W x 2m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  8.100.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 600 LED

  Đèn Cây Lá Phong 600 LED

  Mã sản phẩm: KS-B002-600

  Quy cách: 1.5m H

  Ánh sáng: Trắng, hồng, vàng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 600 LED

  2.250.000 VNĐ

  Chi tiết