Đèn Đường LED Kiểu Chiếc Lá, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Chiếc Lá, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Chiếc Lá, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Chiếc Lá
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-120

  Quy cách: 720mm x 280mm x 80mm

  Ánh sáng: Trắng,vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-200

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.925.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-150

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.165.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-100

  Quy cách: 720mm x 280mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  1.404.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-70

  Quy cách: 620mm x 260mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  995.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-50

  Quy cách: 510mm x 230mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  679.000 VNĐ

  Chi tiết