Đèn Đường LED Kiểu Lưới, đèn đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Lưới, đèn đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Lưới, đèn đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Lưới
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-200

  Quy cách: 980mm x 280mm x 100mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-150

  Quy cách: 800mm x 250mm x 90mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-120

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-100

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-50

  Quy cách: 570mm x 215mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết