Đèn Đường LED Kiểu Vợt, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Vợt, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Vợt, đèn chiếu sáng đô thị | cayhoadenled

  Đèn Đường LED Kiểu Vợt
  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 180W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  800 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-150

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-100

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-80

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết