Đèn LED Âm Sàn - Dưới Nước, đèn âm đất | cayhoadenled

  Đèn LED Âm Sàn - Dưới Nước, đèn âm đất | cayhoadenled

  Đèn LED Âm Sàn - Dưới Nước, đèn âm đất | cayhoadenled

  Đèn LED Âm Sàn - Dưới Nước
  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 12W

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 12W

  Mã sản phẩm: KS-ASV-A12

  Quy cách: 200mm x 200mm x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Mã sản phẩm: KS-ASV-A4

  Quy cách: 162mm x 162mm x 55mm

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 4W

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 4W

  Mã sản phẩm: KS-ASV-A4

  Quy cách: 100mm x 100mm x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 4W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 36W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 36W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A36

  Quy cách: 100mm x Φ250mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 36W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 24W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 24W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A24

  Quy cách: 100mm x Φ250mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 24W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A18

  Quy cách: 95mm x Φ220mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 12W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 12W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A12

  Quy cách: 95mm x Φ180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 9W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 9W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A9

  Quy cách: 95mm x Φ180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 9W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 6W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 6W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A6

  Quy cách: 95mm x Φ150mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A3

  Quy cách: 79mm x Φ100m

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A12

  Quy cách: Φ180mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A10

  Quy cách: Φ165mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A9

  Quy cách: Φ165mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Liên hệ

  Chi tiết