Đèn LED Âm Trần 3 Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 18W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KS-3MV-18

  Quy cách: 25mm H x 192mm W x 192mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 18W

  364.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 12W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 12W

  Mã sản phẩm: KS-3MV-12

  Quy cách: 25mm H x 175mm W x 175mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 12W

  239.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 9W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 9W

  Mã sản phẩm: KS-3MV-9

  Quy cách: 25mm H x 145mm W x 145mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 9W

  193.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 6W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 6W

  Mã sản phẩm: KS-3MV-6

  Quy cách: 25mm H x 120mm W x 120mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 6W

  146.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 4W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 4W

  Mã sản phẩm: KS-3MV-34

  Quy cách: 25mm H x 105mm W x 105mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Vuông 4W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 18W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 18W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-18

  Quy cách: 25mm H x Φ192mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 18W

  351.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 12W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 12W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-12

  Quy cách: 25mm H x Φ174mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 12W

  180.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-9

  Quy cách: 25mm H x Φ145mm D

  Ánh sáng: Vàng+trung tính+trắng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 6W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 6W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-6

  Quy cách: 25mm H x Φ120mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 6W

  100.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 4W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 4W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-4

  Quy cách: 25mm H x Φ105mm D

  Ánh sáng: Vàng,trung tính,trắng

  Công suất: 4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 4W

  Liên hệ

  Chi tiết