Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng, Đèn LED Âm Trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng, Đèn LED Âm Trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng, Đèn LED Âm Trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  Mã sản phẩm: KS-YK424

  Quy cách: 25mm H x 300mm W x 300mm D

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 24W

  Tình trạng: Còn hàng 100 sản phẩm

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  338.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KS-YK418

  Quy cách: 25mm H x 225mm W x 225mm D

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 15W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 15W

  Mã sản phẩm: KS-YK415

  Quy cách: 25mm H x 190mm W x 190mm D

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 15W

  174.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  Mã sản phẩm: KS-YK412

  Quy cách: 25mm H x 174mm W x 174mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  75.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  Mã sản phẩm: KS-YK409

  Quy cách: 25mm H x 145mm W x 145mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  66.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 6W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 6W

  Mã sản phẩm: KS-YK406

  Quy cách: 25mm H x 120mm W x 120mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 6W

  51.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 4W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 4W

  Mã sản phẩm: HF-404

  Quy cách: 15mm H x 105mm W x 105mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 4W

  63.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 3W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 3W

  Mã sản phẩm: HF-403

  Quy cách: 25mm H x 85mm W x 85mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 3W

  48.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  Mã sản phẩm: HF-324

  Quy cách: Φ300 x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  Mã sản phẩm: KS-YK318

  Quy cách: Φ225 x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  96.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  Mã sản phẩm: KS-YK315

  Quy cách: Φ190 x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  84.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  Mã sản phẩm: KS-YK312

  Quy cách: Φ174mm x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  72.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 6W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 6W

  Mã sản phẩm: KS-YK306

  Quy cách: Φ120mm x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 6W

  48.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 4W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 4W

  Mã sản phẩm: HF-304

  Quy cách: Φ105mm x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 4W

  59.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  Mã sản phẩm: KS-YK309

  Quy cách: Φ145 x 25mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  60.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  Mã sản phẩm: HF-303

  Quy cách: Φ85mm x 15mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  44.000 VNĐ

  Chi tiết