Đèn LED Âm Trần Viền Kính, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 18W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KS-VKV-18

  Quy cách: 36mm H x 200mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 12W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 12W

  Mã sản phẩm: KS-VKV-12

  Quy cách: 36mm H x 160mm W x 160mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 6W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 6W

  Mã sản phẩm: KS-VKV-6

  Quy cách: 36mm H x 100mm W x 100mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Vuông 6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 18W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 18W

  Mã sản phẩm: KS-VKT-18

  Quy cách: 36mm H x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 12W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 12W

  Mã sản phẩm: KS-VKT-12

  Quy cách: 36mm H x 160mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 6W

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 6W

  Mã sản phẩm: KS-VKT-6

  Quy cách: 36mm H x 100mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Viền Kính Tròn 6W

  Liên hệ

  Chi tiết