Đèn LED Âm Trần Viền Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Màu, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Âm Trần Viền Màu
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-TD-18

  Quy cách: 10mm H x Φ245mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 18+6W

  219.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-VD-18

  Quy cách: 10mm H x 245mm W x 245mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 18+6W

  219.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-VD-12

  Quy cách: 10mm H x 195mm W x 195mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 12+4W

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-VD-6

  Quy cách: 10mm H x 145mm W x 145mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 6+3W

  102.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-VD-3

  Quy cách: 10mm H x 105mm W x 105mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Đỏ 3+2W

  82.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-TD-12

  Quy cách: 10mm H x Φ195mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 12+4W

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-TD-6

  Quy cách: 10mm H x Φ145mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 6+3W

  102.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-TD-3

  Quy cách: 10mm H x Φ105 mm D

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, trắng+đỏ

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Đỏ 3+2W

  82.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-VH-18

  Quy cách: 10mm H x 245mm W x 245mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 18+6W

  219.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-VH-12

  Quy cách: 10mm H x 195mm W x 195mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 12+4W

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-VH-6

  Quy cách: 10mm H x 145mm W x 145mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 6+3W

  102.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-VH-3

  Quy cách: 10mm H x 105mm W x 105mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Hồng 3+2W

  82.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-TH-18

  Quy cách: 10mm H x Φ245mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng và hồng

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 18+6W

  219.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-TH-12

  Quy cách: 10mm H x Φ195mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 12+4W

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-TH-6

  Quy cách: 10mm H x Φ145mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 6+3W

  102.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-TH-3

  Quy cách: 10mm H x Φ105 mm D

  Ánh sáng: Trắng, hồng, trắng+hồng

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Hồng 3+2W

  82.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-VXD-18

  Quy cách: 10mm H x 245mm W x 245mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 18+6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-VXD-12

  Quy cách: 10mm H x 195mm W x 195mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-VXD-6

  Quy cách: 10mm H x 145mm W x 145mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 6+3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-VXD-3

  Quy cách: 10mm H x 105mm W x 105mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 3+2W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 18+6W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-TXD-18

  Quy cách: 10mm H x Φ245mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 18+6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 18+6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-TXD-12

  Quy cách: 10mm H x Φ195mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 12+4W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 6+3W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-TXD-6

  Quy cách: 10mm H x Φ145mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng và xanh dương

  Công suất: 6+3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 6+3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 3+2W

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-TXD-3

  Quy cách: 10mm H x Φ105mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 3+2W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Tròn Viền Xanh Dương 3+2W

  Liên hệ

  Chi tiết