Đèn LED Búp Trụ Kín Nước, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước, Đèn LED | Cayhoadenled

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 28W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 28W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-28

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 28W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 28W

  182.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 18W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 18W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-18

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 18W

  130.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-15

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  110.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 10W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 10W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 10W

  91.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 5W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 5W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-5

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 5W

  65.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 40W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 40W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-40

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 40W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 40W

  169.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-28

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 28W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  143.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 18W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 18W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-18

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 18W

  99.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 13W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 13W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-13

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 13W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 13W

  84.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 9W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 9W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-9

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 9W

  65.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 5W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 5W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-5

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 5W

  52.000 VNĐ

  Chi tiết