Đèn LED Chống Cháy Nổ

  Đèn LED Chống Cháy Nổ

  Đèn LED Chống Cháy Nổ

  Đèn LED Chống Cháy Nổ
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Mã sản phẩm: KS-CN200

  Quy cách: 430 x 430 x 170mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Mã sản phẩm: KS-CN100

  Quy cách: Φ300 x 260mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Mã sản phẩm: KS-CN50

  Quy cách: Φ240 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Mã sản phẩm: KS-CN30

  Quy cách: Φ200 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Liên hệ

  Chi tiết