Đèn Mâm LED, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn Mâm LED, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn Mâm LED, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Mâm Áp Trần Tròn
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  Mã sản phẩm: KS-ML9613

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  2.259.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  Mã sản phẩm: KS-ML9085

  Quy cách: 500mm H x 1000mm W x 1000mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  7.050.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Mã sản phẩm: KS-ML6055

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  2.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  Mã sản phẩm: KS-ML8122

  Quy cách: 500mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  1.979.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  Mã sản phẩm: KS-ML3000

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  2.049.000 VNĐ

  Chi tiết