Đèn LED Ốp Nổi, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Nổi, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Nổi, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Nổi
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W

  Mã sản phẩm: KS-OPLS-24

  Quy cách: 36mm H x 300mm W x 300mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W

  330.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KS-OPLS-18

  Quy cách: 225mm H x 225mm W x 36mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W

  Mã sản phẩm: KS-OPLS-12

  Quy cách: 172mm H x 172mm W x 36mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W

  165.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 6W

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 6W

  Mã sản phẩm: KS-OPLS-6

  Quy cách: 120mm H x 120mm W x 36mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 6W

  130.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W

  Mã sản phẩm: KS-OPLR-24

  Quy cách: Φ300 x 25mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W

  Mã sản phẩm: KS-OPLR-18

  Quy cách: Φ215mm x 36mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W

  190.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W

  Mã sản phẩm: KS-OPLR-12

  Quy cách: Φ172mm x 36mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W

  160.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  Mã sản phẩm: KS-OPLR-6

  Quy cách: Φ120mm x 36mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  125.000 VNĐ

  Chi tiết