Đèn LED Ốp Trần Đồng, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Trần Đồng, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Trần Đồng, đèn mâm áp trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Ốp Trần Đồng
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Mã sản phẩm: NL- MD006B

  Quy cách: 170mm H x 500mm W x 500mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  3.510.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  Mã sản phẩm: NL-MD006A

  Quy cách: 170mm H x 380mm W x 380mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  3.140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  Mã sản phẩm: NL-MD002B

  Quy cách: 170mm H x 450mm W x 450mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  3.510.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  Mã sản phẩm: NL-MD002A

  Quy cách: 170mm H x 380mm W x 380mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  3.020.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  Mã sản phẩm: NL-MN2211B

  Quy cách: 170mm H x 400mm W x 400mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  3.480.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Mã sản phẩm: NL-MD2211A

  Quy cách: 130mm H x 320mm W x 320mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  3.220.000 VNĐ

  Chi tiết