Đèn LED Pha Kính Lúp

  Đèn LED Pha Kính Lúp

  Đèn LED Pha Kính Lúp

  Đèn LED Pha Kính Lúp
  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Mã sản phẩm: PHALUP-80

  Quy cách: 365mm x 250mm x 150mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Mã sản phẩm: PHALUP-300D

  Quy cách: 670mm x 318mm x 186mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Mã sản phẩm: PHALUP-400

  Quy cách: 610mm x 420mm x 190mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 400W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Mã sản phẩm: PHALUP-300

  Quy cách: 520mm x 358mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Mã sản phẩm: PHALUP-200

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Mã sản phẩm: PHALUP-150

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Mã sản phẩm: PHALUP-100

  Quy cách: 150mm H x 365mm W x 250mm D

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Liên hệ

  Chi tiết