Đèn LED Pha Màu

  Đèn LED Pha Màu

  Đèn LED Pha Màu

  Đèn LED Pha Màu
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Mã sản phẩm: KS-MD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  700.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Mã sản phẩm: KS-MD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Mã sản phẩm: KS-MD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  380.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Mã sản phẩm: KS-MD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  320.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  260.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết