Đèn LED Pha Thông Dụng

  Đèn LED Pha Thông Dụng

  Đèn LED Pha Thông Dụng

  Đèn LED Pha Thông Dụng
  Đèn LED Pha 200W

  Đèn LED Pha 200W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-200

  Quy cách: 325mm H x 425mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 150W

  Đèn LED Pha 150W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-150

  Quy cách: 425mm H x 325mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 100W

  Đèn LED Pha 100W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-100

  Quy cách: 360mm H x 280mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 50W

  Đèn LED Pha 50W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-50

  Quy cách: 285mm H x 235mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 20W

  Đèn LED Pha 20W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-20

  Quy cách: 180mm H x 140mm W x 100mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 20W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 10W

  Đèn LED Pha 10W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-10

  Quy cách: 115mm H x 90mm W x 85mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 10W

  Liên hệ

  Chi tiết