Đèn LED Pha Xương Cá, đèn pha led | cayhoadenled

  Đèn LED Pha Xương Cá, đèn pha led | cayhoadenled

  Đèn LED Pha Xương Cá, đèn pha led | cayhoadenled

  Đèn LED Pha Xương Cá
  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Mã sản phẩm: PHAXC-150

  Quy cách: 515mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Mã sản phẩm: PHAXC-100

  Quy cách: 375mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Mã sản phẩm: PHAXC-50

  Quy cách: 250mm x 200mm x 110mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Liên hệ

  Chi tiết