LED Spot Light, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  LED Spot Light, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  LED Spot Light, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  Đèn LED Spot Light
  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-24

  Quy cách: 140mm x 70mm x Φ230mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-18

  Quy cách: 137mm x 70mm x Φ200mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-12

  Quy cách: 120mm x 70mm x Φ180mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q

  Đèn LED Spot Light Model Q

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 6W, 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model E 6W

  Đèn LED Spot Light Model E 6W

  Mã sản phẩm: KS-SL-E-6

  Quy cách: 90mm x 72mm x Φ85mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model E 6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Mã sản phẩm: KS-SL-E-3

  Quy cách: 75mm x 72mm x Φ65mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model N

  Đèn LED Spot Light Model N

  Mã sản phẩm: KS-SL-N

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 12W, 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model N

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model N 6W

  Đèn LED Spot Light Model N 6W

  Mã sản phẩm: KS-SL-N-6

  Quy cách: 90mm x 79mm x Φ128mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model N 6W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model N 5W

  Đèn LED Spot Light Model N 5W

  Mã sản phẩm: KS-SL-N-5

  Quy cách: 90mm x 77mm x Φ114mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model N 5W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Mã sản phẩm: KS-SL-N-3

  Quy cách: 82mm x 77mm x Φ90mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Liên hệ

  Chi tiết