Đèn LED Thả Bàn Ăn

  Đèn LED Thả Bàn Ăn

  Đèn LED Thả Bàn Ăn

  Đèn LED Thả Bàn Ăn
  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA2007

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA2007

  Mã sản phẩm: KS-TBA2007

  Quy cách: Ø500 x H800

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA2007

  4.519.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16983

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16983

  Mã sản phẩm: KS-TBA16983

  Quy cách: 1000mm H x 300mm W x 300mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16983

  929.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16981

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16981

  Mã sản phẩm: KS-TBA16981

  Quy cách: 1000mm H x 300mm W x 300mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16981

  929.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16982

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16982

  Mã sản phẩm: KS-TBA16982

  Quy cách: 1000mm H x 300mm W x 300mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Bàn Ăn KS-TBA16982

  929.000 VNĐ

  Chi tiết