Đèn LED Thả Trần 76823 DT-76823, đèn bàn ăn | cayhoadenledvn

  Đèn LED Thả Trần 76823 DT-76823, đèn bàn ăn | cayhoadenledvn

  Đèn LED Thả Trần 76823 DT-76823, đèn bàn ăn | cayhoadenledvn

  Đèn LED Thả Trần 76823
  • Đèn LED Thả Trần 76823
  • Mã sản phẩm: DT-76823
  • Quy cách:
  • Ánh sáng:
  • Công suất:
  • Giá: 908.000 VNĐ
  • Thông tin chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận
  Sản phẩm cùng loại
  Đèn LED Thả Trần 95996

  Đèn LED Thả Trần 95996

  Mã sản phẩm: DT-95996

  Quy cách: Ø330 x H1000

  Màu: Trắng/vàng

  Công suất: 5W x 3 bóng

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 95996

  2.051.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 95993

  Đèn LED Thả Trần 95993

  Mã sản phẩm: DT-95993

  Quy cách: Ø270 x H1000

  Màu: Trắng/vàng

  Công suất: 5W x 3 bóng

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 95993

  1.174.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  Mã sản phẩm: KS- TL8177

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  Mã sản phẩm: KS-TL8174

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL89

  Đèn LED Thả Trần KS-TL89

  Mã sản phẩm: KS-TL89

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL89

  614.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL7005

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7005

  Mã sản phẩm: KS-TL7005

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất: 21W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7005

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL7003

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7003

  Mã sản phẩm: KS-TL7003

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất: 21W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7003

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL7000

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7000

  Mã sản phẩm: KS-TL7000

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL7000

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 389

  Đèn LED Thả Trần 389

  Mã sản phẩm: DT-389

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 389

  681.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 2061

  Đèn LED Thả Trần 2061

  Mã sản phẩm: DT-2061

  Quy cách: 1000mm H x 380mm W x 380mm D

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 2061

  837.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 5028

  Đèn LED Thả Trần 5028

  Mã sản phẩm: DT-5028

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 5028

  884.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 72833

  Đèn LED Thả Trần 72833

  Mã sản phẩm: DT-72833

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 72833

  673.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 79071

  Đèn LED Thả Trần 79071

  Mã sản phẩm: DT-79071

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 79071

  331.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 79073

  Đèn LED Thả Trần 79073

  Mã sản phẩm: DT-79073

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 79073

  853.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 76821

  Đèn LED Thả Trần 76821

  Mã sản phẩm: DT-76821

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 76821

  331.000 VNĐ

  Chi tiết