Đèn LED Tuýp, đèn tube | Cayhoadenled

  Đèn LED Tuýp, đèn tube | Cayhoadenled

  Đèn LED Tuýp, đèn tube | Cayhoadenled

  Đèn LED Tuýp
  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8N-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  120.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8N-1.2m

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  135.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8TT-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 25W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  104.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8TT-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  94.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8M-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T5BN-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  151.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T5BN-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  120.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8BN-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 44W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  286.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8BN-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  208.000 VNĐ

  Chi tiết