Đèn Ngủ 2989, đèn phòng ngủ | Cayhoadenled

  Đèn Ngủ 2989, đèn phòng ngủ | Cayhoadenled

  Đèn Ngủ 2989, đèn phòng ngủ | Cayhoadenled

  Đèn Ngủ 2989
  • Đèn Ngủ 2989
  • Mã sản phẩm: DN-2989
  • Quy cách: Ø220mm x H350mm
  • Ánh sáng:
  • Công suất:
  • Giá: 229.000 VNĐ
  • Thông tin chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

  Chi tiết sản phẩm

  • Loại bóng: E27 (không gồm bóng)
  • Số bóng: 1
  • Có dimmer

  Thông số kỹ thuật

  • Điện áp: 85-265V 50-60Hz/AC
  • Kích thước: Ø220mm x350mm H 
  • Bảo hành: 24 tháng
  Sản phẩm cùng loại
  Đèn Ngủ 001

  Đèn Ngủ 001

  Mã sản phẩm: DN-001

  Quy cách: Ø320mm x H650mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 001

  4.878.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2603

  Đèn Ngủ 2603

  Mã sản phẩm: DN-2603

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2603

  621.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2622

  Đèn Ngủ 2622

  Mã sản phẩm: DN-2622

  Quy cách: Ø350mm x H550mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2622

  775.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2694

  Đèn Ngủ 2694

  Mã sản phẩm: DN-2694

  Quy cách: Ø300mm x H480mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2694

  696.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2604

  Đèn Ngủ 2604

  Mã sản phẩm: DN-2604

  Quy cách: Ø350mm x H550mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2604

  861.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2925

  Đèn Ngủ 2925

  Mã sản phẩm: DN-2925

  Quy cách: Ø350mm x H600mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2925

  978.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2926

  Đèn Ngủ 2926

  Mã sản phẩm: DN-2926

  Quy cách: Ø390mm x H640mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2926

  1.166.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6075

  Đèn Ngủ 6075

  Mã sản phẩm: DN-6075

  Quy cách: Ø370mm x H620mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6075

  1.135.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6018

  Đèn Ngủ 6018

  Mã sản phẩm: DN-6018

  Quy cách: Ø420mm x H620mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6018

  1.612.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8019B

  Đèn Ngủ 8019B

  Mã sản phẩm: DN-8019B

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8019B

  1.143.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8019A

  Đèn Ngủ 8019A

  Mã sản phẩm: DN-8019A

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8019A

  1.049.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6021

  Đèn Ngủ 6021

  Mã sản phẩm: DN-6021

  Quy cách: Ø450mm x H800mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6021

  1.699.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6068

  Đèn Ngủ 6068

  Mã sản phẩm: DN-6068

  Quy cách: Ø420mm x H640mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6068

  1.425.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8051

  Đèn Ngủ 8051

  Mã sản phẩm: DN-8051

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8051

  1.049.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8070

  Đèn Ngủ 8070

  Mã sản phẩm: DN-8070

  Quy cách: Ø360mm x H570mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8070

  994.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2987

  Đèn Ngủ 2987

  Mã sản phẩm: DN-2987

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2987

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2988

  Đèn Ngủ 2988

  Mã sản phẩm: DN-2988

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2988

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2990

  Đèn Ngủ 2990

  Mã sản phẩm: DN-2990

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2990

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2992

  Đèn Ngủ 2992

  Mã sản phẩm: DN-2992

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2992

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8792A

  Đèn Ngủ 8792A

  Mã sản phẩm: DN-8792A

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8792A

  433.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8660

  Đèn Ngủ 8660

  Mã sản phẩm: DN-8660

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8660

  469.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8640

  Đèn Ngủ 8640

  Mã sản phẩm: DN-8640

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8640

  432.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8673

  Đèn Ngủ 8673

  Mã sản phẩm: DN-8673

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8673

  432.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8761

  Đèn Ngủ 8761

  Mã sản phẩm: DN-8761

  Quy cách: Ø220mm x H400mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8761

  275.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8766

  Đèn Ngủ 8766

  Mã sản phẩm: DN-8766

  Quy cách: Ø220mm x H500mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8766

  275.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8817

  Đèn Ngủ 8817

  Mã sản phẩm: DN8817

  Quy cách: Ø300mm x H400mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8817

  392.000 VNĐ

  Chi tiết