Đèn Nhà Xưởng - Chống Cháy Nổ

  Đèn Nhà Xưởng - Chống Cháy Nổ

  Đèn Nhà Xưởng - Chống Cháy Nổ

  Đèn Nhà Xưởng - Chống Cháy Nổ
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-120

  Quy cách: 465 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-150

  Quy cách: 435 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-120

  Quy cách: 400 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Mã sản phẩm: KS-NX150

  Quy cách: 250mm L x 210mm x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Mã sản phẩm: KS-NX120

  Quy cách: 250mm L x 210mm x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Mã sản phẩm: KS-NX100

  Quy cách: 160 x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Mã sản phẩm: KS-NX70

  Quy cách: 160 x 160mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Mã sản phẩm: KS-NX50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Mã sản phẩm: KS-NX30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Mã sản phẩm: KS-CN200

  Quy cách: 430 x 430 x 170mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Mã sản phẩm: KS-CN100

  Quy cách: Φ300 x 260mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Mã sản phẩm: KS-CN50

  Quy cách: Φ240 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Mã sản phẩm: KS-CN30

  Quy cách: Φ200 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Liên hệ

  Chi tiết