Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-300

  Quy cách: 670mm x 335mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-200

  Quy cách: 422mm x 322mm x 110mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-150

  Quy cách: 425mm x 328mm x 190mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-100

  Quy cách: 355mm x 285mm x 95mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Liên hệ

  Chi tiết