Đèn Vách Tường Đồng 5011,đèn vách đồng | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Đồng 5011,đèn vách đồng | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Đồng 5011,đèn vách đồng | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Đồng 5011
  • Đèn Vách Tường Đồng 5011
  • Mã sản phẩm: VD-5011
  • Quy cách: L200mm x H360mm
  • Ánh sáng:
  • Công suất:
  • Giá: 1.589.000 VNĐ
  • Thông tin chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

  Chi tiết sản phẩm

  • Chất liệu: Đồng
  • Loại bóng: E27 (không gồm bóng)
  • Số bóng: 1

  Thông số kỹ thuật

  • Điện áp: 85-265V 50-60Hz/AC
  • Kích thước: L200mm x H360mm
  • Bảo hành: 24 tháng
  Sản phẩm cùng loại
  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Mã sản phẩm: VD-141114

  Quy cách: Φ330 - H700mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  17.147.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Mã sản phẩm: VD-7084

  Quy cách: L400 - 160 x H750mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  10.382.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Mã sản phẩm: VD-7063

  Quy cách: L370 - 210mm x H750mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  9.051.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Mã sản phẩm: VD-7073

  Quy cách: L330 - 235mm x H410mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  6.491.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Mã sản phẩm: VD-7432

  Quy cách: L260 - 350mm x H430mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  2.512.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Mã sản phẩm: VD-7431

  Quy cách: L260 - 150mm x H430mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Mã sản phẩm: VD-7102

  Quy cách: L375 - 400mm x H290mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Mã sản phẩm: VD-7101

  Quy cách: L375 - 250mm x H290mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  2.560.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Mã sản phẩm: VD-7092

  Quy cách: L300 - 130mm x H340mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Mã sản phẩm: VD-7091

  Quy cách: L200 - 130mm x H340mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  2.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Mã sản phẩm: VD-7052

  Quy cách: L240 - 350mm x H480mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  2.521.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Mã sản phẩm: VD-7051

  Quy cách: L240 - 150mm x H480mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Mã sản phẩm: VD-22112

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  3.092.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Mã sản phẩm: VD-22111

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  1.863.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Mã sản phẩm: VD-5001

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  1.910.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Mã sản phẩm: VD-5002

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  2.951.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Mã sản phẩm: VD-201531

  Quy cách: L250mm x H550mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  2.223.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  Mã sản phẩm: VD-1904A

  Quy cách: L240 - 200mm x H680mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  5.723.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  Mã sản phẩm: VD-9003

  Quy cách: L260 - 200mm x H670mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  3.445.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  Mã sản phẩm: VD-7112

  Quy cách: L435 - 255mm x H410mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  2.589.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  Mã sản phẩm: VD-7111

  Quy cách: L170-310mm x H410mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  2.176.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  Mã sản phẩm: VD-7132

  Quy cách: L415 - 220mm x H570mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  2.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  Mã sản phẩm: VD-7131

  Quy cách: L170-255mm x H570mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  2.536.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  Mã sản phẩm: VD-7142

  Quy cách: L470-235mm x H630mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  4.345.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  Mã sản phẩm: VD-7141

  Quy cách: L170-295mm x H630mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  2.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  Mã sản phẩm: VD-7112

  Quy cách: L170-305mm x H420mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  3.554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  Mã sản phẩm: VD-7121

  Quy cách: L170-305mm x H420mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  2.176.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  Mã sản phẩm: VD-7031

  Quy cách: L400-190mm x H400mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  1.566.000 VNĐ

  Chi tiết