Đèn Vách Tường Ý 8080, đèn vách ý | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Ý 8080, đèn vách ý | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Ý 8080, đèn vách ý | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường Ý 8080
  • Đèn Vách Tường Ý 8080
  • Mã sản phẩm: VY-8080
  • Quy cách: L250mm x H130mm
  • Ánh sáng:
  • Công suất: 8W
  • Giá: 519.000 VNĐ
  • Thông tin chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận
  Sản phẩm cùng loại
  Đèn Vách Tường Ý 6775

  Đèn Vách Tường Ý 6775

  Mã sản phẩm: VY-6775

  Quy cách: L270mm x H300mm

  Màu:

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6775

  464 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6823

  Đèn Vách Tường Ý 6823

  Mã sản phẩm: VY-6823

  Quy cách: L250mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6823

  471.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6776

  Đèn Vách Tường Ý 6776

  Mã sản phẩm: VY-6776

  Quy cách: L340mm x H260mm

  Màu:

  Công suất: 27W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6776

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6890

  Đèn Vách Tường Ý 6890

  Mã sản phẩm: VY-6890

  Quy cách: L400mm x H300mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6890

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6888

  Đèn Vách Tường Ý 6888

  Mã sản phẩm: VY-6888

  Quy cách: L150mm x H370mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6888

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 270

  Đèn Vách Tường Ý 270

  Mã sản phẩm: VY-270

  Quy cách: L230mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 23W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 270

  439.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 280

  Đèn Vách Tường Ý 280

  Mã sản phẩm: VY-280

  Quy cách: L230mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 23W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 280

  439.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 290

  Đèn Vách Tường Ý 290

  Mã sản phẩm: VY-290

  Quy cách: L4000mm x H300mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 290

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  Mã sản phẩm: VY-6782-2

  Quy cách: L350mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 32W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  599.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  Mã sản phẩm: VY-6782-1

  Quy cách: L150mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 16W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  366.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  Mã sản phẩm: VY-6810-3

  Quy cách: L370mm x H390mm

  Màu:

  Công suất: 27W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  549.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  Mã sản phẩm: VY-6810-2

  Quy cách: L260mm x H230mm

  Màu:

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  Mã sản phẩm: VY-6810-1

  Quy cách: L120mm x H230mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  239.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6691

  Đèn Vách Tường Ý 6691

  Mã sản phẩm: VY-6691

  Quy cách: L390mm x H190mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6691

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6692

  Đèn Vách Tường Ý 6692

  Mã sản phẩm: VY-6692

  Quy cách: L390mm x H190mm

  Màu:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6692

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6886

  Đèn Vách Tường Ý 6886

  Mã sản phẩm: VY-6886

  Quy cách: L270mm x H280mm

  Màu:

  Công suất: 21W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6886

  416.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6686

  Đèn Vách Tường Ý 6686

  Mã sản phẩm: VY-6686

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6686

  299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6607

  Đèn Vách Tường Ý 6607

  Mã sản phẩm: VY-6607

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6607

  399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6727

  Đèn Vách Tường Ý 6727

  Mã sản phẩm: VY-6727

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6727

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  Mã sản phẩm: VY-6731T

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  395.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  Mã sản phẩm: VY-6731D

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  395.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 81102

  Đèn Vách Tường Ý 81102

  Mã sản phẩm: VY-81102

  Quy cách: L340mm x H260mm

  Màu:

  Công suất: 16W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 81102

  459.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 81101

  Đèn Vách Tường Ý 81101

  Mã sản phẩm: VY-81101

  Quy cách: L130mm x H290mm

  Màu:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 81101

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  Mã sản phẩm: VY-0031B

  Quy cách: L200mm x W120mm x H340mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  Mã sản phẩm: VY-0031A

  Quy cách: L200mm x W120mm x H340mm

  Màu:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 421

  Đèn Vách Tường Ý 421

  Mã sản phẩm: VY-421

  Quy cách: L120mm x H180mm

  Màu:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 421

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8107

  Đèn Vách Tường Ý 8107

  Mã sản phẩm: VY-8107

  Quy cách: L240mm x H190mm

  Màu:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8107

  429.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8059

  Đèn Vách Tường Ý 8059

  Mã sản phẩm: VY-8059

  Quy cách: L245mm x H160mm

  Màu:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8059

  611.000 VNĐ

  Chi tiết