LED Dây Hoa Đào

  LED Dây Hoa Đào

  LED Dây Hoa Đào

  LED Dây Hoa Đào
  LED Dây Hoa Đào Trắng

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-WHI

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Vàng

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KS-KS-LDDAO-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-GRE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Hồng

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết