LED Dây Lá Phong

  LED Dây Lá Phong

  LED Dây Lá Phong

  LED Dây Lá Phong
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSYHC-PUR

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Tím

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSYHC-BLUE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Vàng

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Liên hệ

  Chi tiết