Led dây noel, led string light | Cayhoadenled

  Led dây noel, led string light | Cayhoadenled

  Led dây noel, led string light | Cayhoadenled

  LED Dây Trang Trí
  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  Mã sản phẩm: KS-BITBOT

  Quy cách: 10m

  Ánh sáng: Xanh lá, Xanh dương, Đỏ, Tím, Hồng, Vàng, Trắng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  Mã sản phẩm: KS-NHAY

  Quy cách: 10m

  Ánh sáng: Trắng, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, hồng, tím

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  75.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Vàng

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Vàng

  Mã sản phẩm: KS-ROSE-V

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Vàng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng

  Mã sản phẩm: KS-ROSE-H

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Đỏ

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-ROSE-D

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Hồng Đỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Trắng

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Trắng

  Mã sản phẩm: KS-TULIP-T

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Trắng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Vàng

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Vàng

  Mã sản phẩm: KS-TULIP-V

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Vàng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Hồng

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Hồng

  Mã sản phẩm: KS-TULIP-H

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Hồng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Đỏ

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-TULIP-D

  Quy cách: 60cm L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Cắm Cỏ Bộ 10 Hoa Tulip Đỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Trắng

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-WHI

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Vàng

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KS-KS-LDDAO-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-GRE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Hồng

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSYHC-PUR

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Tím

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSYHC-BLUE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Vàng

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Liên hệ

  Chi tiết