Đèn Chùm, đèn chùm trang trí | Cayhoadenled

  Đèn Chùm, đèn chùm trang trí | Cayhoadenled

  Đèn Chùm, đèn chùm trang trí | Cayhoadenled

  Đèn Chùm
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  Mã sản phẩm: DC-619412

  Quy cách: Ø1000 x H800 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  3.875.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  Mã sản phẩm: DC-61948

  Quy cách: Ø1000 x H600 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  2.959.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  Mã sản phẩm: DC-931512

  Quy cách: Ø1000 x H900 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  3.664.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  Mã sản phẩm: DC-93158

  Quy cách: Ø1000 x H700 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  2.646.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  Mã sản phẩm: DC-615412

  Quy cách: Ø1000 x H800 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  3.875.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  Mã sản phẩm: DC-61548

  Quy cách: Ø1000 x H600 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  2.889.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 88062

  Đèn Chùm Quạt 88062

  Mã sản phẩm: DQ-88062

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88062

  6.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 88015

  Đèn Chùm Quạt 88015

  Mã sản phẩm: DQ-88015

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88015

  9.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5622

  Đèn Chùm Quạt 5622

  Mã sản phẩm: DQ-5622

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5622

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5313

  Đèn Chùm Quạt 5313

  Mã sản phẩm: DQ-5313

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5313

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5632

  Đèn Chùm Quạt 5632

  Mã sản phẩm: DQ-5632

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5632

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5652

  Đèn Chùm Quạt 5652

  Mã sản phẩm: DQ-5652

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5652

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5312

  Đèn Chùm Quạt 5312

  Mã sản phẩm: DQ-5312

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5312

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7821

  Đèn Chùm Quạt 7821

  Mã sản phẩm: DQ-7821

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7821

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7736

  Đèn Chùm Quạt 7736

  Mã sản phẩm: DQ-7736

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7736

  2.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7525

  Đèn Chùm Quạt 7525

  Mã sản phẩm: DQ-7525

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7525

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8010

  Đèn Chùm Quạt 8010

  Mã sản phẩm: DQ-8010

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8010

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8075

  Đèn Chùm Quạt 8075

  Mã sản phẩm: DQ-8075

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8075

  3.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8001

  Đèn Chùm Quạt 8001

  Mã sản phẩm: DQ-8001

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8001

  2.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8008

  Đèn Chùm Quạt 8008

  Mã sản phẩm: DQ-8008

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8008

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8009

  Đèn Chùm Quạt 8009

  Mã sản phẩm: DQ-8009

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8009

  2.999.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8034

  Đèn Chùm Quạt 8034

  Mã sản phẩm: DQ-8034

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8034

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F004

  Đèn Chùm Quạt F004

  Mã sản phẩm: DQ-F004

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F004

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F007

  Đèn Chùm Quạt F007

  Mã sản phẩm: DQ-F007

  Quy cách: Ø480 - 1100 x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F007

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F011

  Đèn Chùm Quạt F011

  Mã sản phẩm: DQ-F011

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F011

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F001

  Đèn Chùm Quạt F001

  Mã sản phẩm: DQ-F001

  Quy cách: Ø480-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F001

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8004

  Đèn Chùm Quạt 8004

  Mã sản phẩm: DQ-8004

  Quy cách: Ø500-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8004

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8030

  Đèn Chùm Quạt 8030

  Mã sản phẩm: DQ-8030

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8030

  3.163.000 VNĐ

  Chi tiết