Đèn Chùm Quạt Trần

  Đèn Chùm Quạt Trần

  Đèn Chùm Quạt Trần

  Đèn Chùm Quạt Trần
  Đèn Chùm Quạt 88062

  Đèn Chùm Quạt 88062

  Mã sản phẩm: DQ-88062

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88062

  6.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 88015

  Đèn Chùm Quạt 88015

  Mã sản phẩm: DQ-88015

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88015

  9.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5622

  Đèn Chùm Quạt 5622

  Mã sản phẩm: DQ-5622

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5622

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5313

  Đèn Chùm Quạt 5313

  Mã sản phẩm: DQ-5313

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5313

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5632

  Đèn Chùm Quạt 5632

  Mã sản phẩm: DQ-5632

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5632

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5652

  Đèn Chùm Quạt 5652

  Mã sản phẩm: DQ-5652

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5652

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5312

  Đèn Chùm Quạt 5312

  Mã sản phẩm: DQ-5312

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5312

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7821

  Đèn Chùm Quạt 7821

  Mã sản phẩm: DQ-7821

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7821

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7736

  Đèn Chùm Quạt 7736

  Mã sản phẩm: DQ-7736

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7736

  2.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7525

  Đèn Chùm Quạt 7525

  Mã sản phẩm: DQ-7525

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7525

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8010

  Đèn Chùm Quạt 8010

  Mã sản phẩm: DQ-8010

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8010

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8075

  Đèn Chùm Quạt 8075

  Mã sản phẩm: DQ-8075

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8075

  3.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8001

  Đèn Chùm Quạt 8001

  Mã sản phẩm: DQ-8001

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8001

  2.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8008

  Đèn Chùm Quạt 8008

  Mã sản phẩm: DQ-8008

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8008

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8009

  Đèn Chùm Quạt 8009

  Mã sản phẩm: DQ-8009

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8009

  2.999.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8034

  Đèn Chùm Quạt 8034

  Mã sản phẩm: DQ-8034

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8034

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F004

  Đèn Chùm Quạt F004

  Mã sản phẩm: DQ-F004

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F004

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F007

  Đèn Chùm Quạt F007

  Mã sản phẩm: DQ-F007

  Quy cách: Ø480 - 1100 x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F007

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F011

  Đèn Chùm Quạt F011

  Mã sản phẩm: DQ-F011

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F011

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F001

  Đèn Chùm Quạt F001

  Mã sản phẩm: DQ-F001

  Quy cách: Ø480-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F001

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8004

  Đèn Chùm Quạt 8004

  Mã sản phẩm: DQ-8004

  Quy cách: Ø500-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8004

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8030

  Đèn Chùm Quạt 8030

  Mã sản phẩm: DQ-8030

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8030

  3.163.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  Mã sản phẩm: DQ-8063

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  3.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8060

  Đèn Chùm Quạt 8060

  Mã sản phẩm: DQ-8060

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8060

  3.421.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8081

  Đèn Chùm Quạt 8081

  Mã sản phẩm: DQ-8081

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8081

  3.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 008

  Đèn Chùm Quạt 008

  Mã sản phẩm: DQ-008

  Quy cách: Ø450 - 900mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 008

  4.791.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 818

  Đèn Chùm Quạt 818

  Mã sản phẩm: DQ-818

  Quy cách: Ø500 - 1000mm x 700mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 818

  5.645.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50907

  Đèn Chùm Quạt 50907

  Mã sản phẩm: DQ-50907

  Quy cách: Ø1250mm x 750mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50907

  4.196.000 VNĐ

  Chi tiết