Đèn LED Chuyên Dụng, đèn công trình | Cayhoadenled

  Đèn LED Chuyên Dụng, đèn công trình | Cayhoadenled

  Đèn LED Chuyên Dụng, đèn công trình | Cayhoadenled

  Đèn Đường LED
  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-180W

  Quy cách: 950 x 370 x 130mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 180W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-150W

  Quy cách: 950 x 370 x 130mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-120W

  Quy cách: 820 x 320 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-100W

  Quy cách: 820 x 320 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-70W

  Quy cách: 660 x 260 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-50W

  Quy cách: 660 x 260 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-126W

  Quy cách: 735 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 126w

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-98W

  Quy cách: 610 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 98W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-84W

  Quy cách: 550 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 84W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-70W

  Quy cách: 490 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-56W

  Quy cách: 430 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 56W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-100W

  Quy cách: 650 x 290 x 110mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-50W

  Quy cách: 530 x 260 x 90mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-30W

  Quy cách: 385 x 150 x 50mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-20W

  Quy cách: 350 x 98 x 60mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 180W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  800 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-150

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-100

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-80

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-200

  Quy cách: 980mm x 280mm x 100mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-150

  Quy cách: 800mm x 250mm x 90mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-120

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-100

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-50

  Quy cách: 570mm x 215mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-120

  Quy cách: 720mm x 280mm x 80mm

  Ánh sáng: Trắng,vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-200

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.925.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-150

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.165.000 VNĐ

  Chi tiết