Đèn LED công trình, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED công trình, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED công trình, đèn trần ốp | Cayhoadenled

  Đèn LED Công Trình
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Mã sản phẩm: NL- MD006B

  Quy cách: 170mm H x 500mm W x 500mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  3.510.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  Mã sản phẩm: NL-MD006A

  Quy cách: 170mm H x 380mm W x 380mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006A

  3.140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  Mã sản phẩm: NL-MD002B

  Quy cách: 170mm H x 450mm W x 450mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002B

  3.510.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  Mã sản phẩm: NL-MD002A

  Quy cách: 170mm H x 380mm W x 380mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 002A

  3.020.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  Mã sản phẩm: NL-MN2211B

  Quy cách: 170mm H x 400mm W x 400mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211B

  3.480.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Mã sản phẩm: NL-MD2211A

  Quy cách: 130mm H x 320mm W x 320mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  3.220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  Mã sản phẩm: KS-ML9613

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9613

  2.259.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  Mã sản phẩm: KS-ML9085

  Quy cách: 500mm H x 1000mm W x 1000mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 9085

  7.050.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Mã sản phẩm: KS-ML6055

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  2.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  Mã sản phẩm: KS-ML8122

  Quy cách: 500mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 8122

  1.979.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  Mã sản phẩm: KS-ML3000

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 3000

  2.049.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8N-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 0.6m

  120.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Inox

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Inox

  Mã sản phẩm: HF-INOX

  Quy cách: Ø120mm x 65mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 10W

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Inox

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  Mã sản phẩm: HF-DEN

  Quy cách: Ø120mm x 65mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon 7W

  Đèn LED Ốp Trần Lon 7W

  Mã sản phẩm: LON-556

  Quy cách: 90mm H x 90mm W x 90mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon 7W

  166.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  Mã sản phẩm: LON-525

  Quy cách: 100mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  222.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  Mã sản phẩm: LON-524

  Quy cách: 100mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Lon 12W

  222.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Mã sản phẩm: LON-523

  Quy cách: 100mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  191.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Mã sản phẩm: LON-522

  Quy cách: 100mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  191.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 3

  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 3

  Mã sản phẩm: LON-794

  Quy cách: 120mm H x 110mm W x 110mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 3

  75.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 4

  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 4

  Mã sản phẩm: LON-795

  Quy cách: 150mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon COB 4

  104.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8N-1.2m

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Nhựa T8 1.2m

  135.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8TT-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 25W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 1.2m

  104.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8TT-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Thuỷ Tinh T8 0.6m

  94.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8M-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T8 1.2m

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T5BN-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 1.2m

  151.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T5BN-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Liền Máng T5 0.6m

  120.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  Mã sản phẩm: KS-T8BN-1.2

  Quy cách: 1.2m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 44W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 1.2m

  286.000 VNĐ

  Chi tiết