Đèn LED Spotlight - Thanh Ray, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  Đèn LED Spotlight - Thanh Ray, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  Đèn LED Spotlight - Thanh Ray, đèn chiếu điểm | cayhoadenled

  Đèn LED Spotlight - Thanh Ray
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 30W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 30W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN4-RAYMINI-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 30W Đen

  420.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 20W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 20W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN4-RAYMINI-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 20W Đen

  308.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 12W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 12W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN4-RAYMINI-12

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 12W Đen

  255.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 7W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 7W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN4-RAYMINI-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB Trung Tính 7W Đen

  173.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 30W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 30W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN-RAYMINI-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 30W Đen

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 20W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 20W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN-RAYMINI-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 20W Đen

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 12W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 12W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN-RAYMINI-12

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 12W Đen

  285.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 7W Đen

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 7W Đen

  Mã sản phẩm: KSDEN-RAYMINI-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Mini COB 7W Đen

  165.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  Mã sản phẩm: KS-RAYNG-12

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  168.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Rọi Ngồi 7W

  Đèn LED Rọi Ngồi 7W

  Mã sản phẩm: KS-RAYNG-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Rọi Ngồi 7W

  112.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Rọi Ngồi 3W

  Đèn LED Rọi Ngồi 3W

  Mã sản phẩm: KS-RAYNG-3

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Rọi Ngồi 3W

  91.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 7W

  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 7W

  Mã sản phẩm: KS-RAYTT-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 7W

  119.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 3W

  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 3W

  Mã sản phẩm: KS-RAYTT-3

  Quy cách:

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray Trung Tính 3W

  105.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray 12W

  Đèn LED Thanh Ray 12W

  Mã sản phẩm: KS-RAY-12

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray 12W

  154.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray 7W

  Đèn LED Thanh Ray 7W

  Mã sản phẩm: KS-RAY-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray 7W

  105.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray 3W

  Đèn LED Thanh Ray 3W

  Mã sản phẩm: KS-RAY-3

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray 3W

  95.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  Mã sản phẩm: KS02-RAY-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  260.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  Mã sản phẩm: KS02-RAY-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  210.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Mã sản phẩm: KS02-RAY-15

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  208.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 30W

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 30W

  Mã sản phẩm: KS03-RAY-30

  Quy cách: 175mm x 220mm x 117mm

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 30W

  336.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  Mã sản phẩm: KS03-RAY-20

  Quy cách: KS03-RAYCOB-20

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  252.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 15W

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 15W

  Mã sản phẩm: KS03-RAY-15

  Quy cách: 175mm x 220mm x 88mm

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 15W

  238.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  Mã sản phẩm: KS01-RAY-30

  Quy cách: 175mm x 220mm x 117mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 30W

  238.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  Mã sản phẩm: KS01-RAY-20

  Quy cách: 175mm x 220mm x 117mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 20W

  210.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Mã sản phẩm: KS01-RAY-15

  Quy cách: 175mm x 220mm x 88mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  182.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-24

  Quy cách: 140mm x 70mm x Φ230mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 24W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-18

  Quy cách: 137mm x 70mm x Φ200mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q-12

  Quy cách: 120mm x 70mm x Φ180mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q 12W

  Liên hệ

  Chi tiết