Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả
  Đèn Thả Tam Giác

  Đèn Thả Tam Giác

  Mã sản phẩm: RAP-TAMGIAC

  Quy cách: 13 x 11 x 40cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Tam Giác

  39.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-TRU45

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  99.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Tròn 120 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Tròn 120 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-TRON120

  Quy cách: 50 x 50cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Tròn 120 Mảnh

  138.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL24

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  29.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL16

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  27.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL12

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Lớn

  Đèn Tú Cầu Lớn

  Mã sản phẩm: RAP-CAULON

  Quy cách: 30 x 30cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Lớn

  32.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Mã sản phẩm: RAP-CAUNHO

  Quy cách: 20 x 20cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  29.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Rũ

  Đèn Lồng Rũ

  Mã sản phẩm: RAP-RU

  Quy cách: 26 x 26 x 29cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Rũ

  28.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-SAO

  Quy cách: 32, 46, 63cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Mã sản phẩm: KS-AA-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Mã sản phẩm: KS-I-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Mã sản phẩm: KS-D-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Mã sản phẩm: KS-K-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Mã sản phẩm: KS-B-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Mã sản phẩm: KS-A-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 755

  Đèn Thả Đồng 755

  Mã sản phẩm: TD-755

  Quy cách: Ø560 x 840H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 755

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 316

  Đèn Thả Đồng 316

  Mã sản phẩm: TD-316

  Quy cách: Ø400 x 700H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 316

  4.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 754

  Đèn Thả Đồng 754

  Mã sản phẩm: TD-754

  Quy cách: Ø520 x 580H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 754

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 757

  Đèn Thả Đồng 757

  Mã sản phẩm: TD-757

  Quy cách: Ø400 x 550H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 757

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 004

  Đèn Thả Đồng 004

  Mã sản phẩm: TD-004

  Quy cách: Ø550 x 400H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 004

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 2211

  Đèn Thả Đồng 2211

  Mã sản phẩm: TD-2211

  Quy cách: Ø400 x 400H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 2211

  4.179.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933B

  Đèn Thả Đồng 1933B

  Mã sản phẩm: TD-1933B

  Quy cách: Ø500 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933B

  4.835.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933A

  Đèn Thả Đồng 1933A

  Mã sản phẩm: TD-1933A

  Quy cách: Ø400 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933A

  3.790.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 95996

  Đèn LED Thả Trần 95996

  Mã sản phẩm: DT-95996

  Quy cách: Ø330 x H1000

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 5W x 3 bóng

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 95996

  2.051.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 95993

  Đèn LED Thả Trần 95993

  Mã sản phẩm: DT-95993

  Quy cách: Ø270 x H1000

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 5W x 3 bóng

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 95993

  1.174.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  Mã sản phẩm: KS- TL8177

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS- TL8177

  886.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  Mã sản phẩm: KS-TL8174

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần KS-TL8174

  886.000 VNĐ

  Chi tiết