Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả, đèn thả trần | Cayhoadenled

  Đèn LED Thả
  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  Mã sản phẩm: RAP-TAMGIAC

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-TRU45

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  41.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  Mã sản phẩm: RAP-TRON120

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  26.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL24

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  41.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL16

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  35.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL12

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Lớn

  Đèn Tú Cầu Lớn

  Mã sản phẩm: RAP-CAULON

  Quy cách: 30 x 30cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Lớn

  42.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Mã sản phẩm: RAP-CAUNHO

  Quy cách: 20 x 20cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  27.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Rũ

  Đèn Lồng Rũ

  Mã sản phẩm: RAP-RU

  Quy cách: 26 x 26 x 29cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Rũ

  21.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-SAO

  Quy cách: 32, 46, 63cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  23.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Mã sản phẩm: KS-AA-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Mã sản phẩm: KS-I-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Mã sản phẩm: KS-D-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Mã sản phẩm: KS-K-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Mã sản phẩm: KS-B-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Mã sản phẩm: KS-A-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 755

  Đèn Thả Đồng 755

  Mã sản phẩm: TD-755

  Quy cách: Ø560 x 840H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 755

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 316

  Đèn Thả Đồng 316

  Mã sản phẩm: TD-316

  Quy cách: Ø400 x 700H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 316

  4.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 754

  Đèn Thả Đồng 754

  Mã sản phẩm: TD-754

  Quy cách: Ø520 x 580H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 754

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 757

  Đèn Thả Đồng 757

  Mã sản phẩm: TD-757

  Quy cách: Ø400 x 550H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 757

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 004

  Đèn Thả Đồng 004

  Mã sản phẩm: TD-004

  Quy cách: Ø550 x 400H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 004

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 2211

  Đèn Thả Đồng 2211

  Mã sản phẩm: TD-2211

  Quy cách: Ø400 x 400H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 2211

  4.179.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933B

  Đèn Thả Đồng 1933B

  Mã sản phẩm: TD-1933B

  Quy cách: Ø500 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933B

  4.835.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933A

  Đèn Thả Đồng 1933A

  Mã sản phẩm: TD-1933A

  Quy cách: Ø400 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933A

  3.790.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  Mã sản phẩm: TKLE3-111

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  1.158.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  Mã sản phẩm: TKLE3-110

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  1.032.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  Mã sản phẩm: TKLE3-109

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  948.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  Mã sản phẩm: TKLE3-108

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  1.011.000 VNĐ

  Chi tiết