Đèn Tường, đèn trang trí tường | Cayhoadenled

  Đèn Tường, đèn trang trí tường | Cayhoadenled

  Đèn Tường, đèn trang trí tường | Cayhoadenled

  Đèn Vách Tường
  Đèn vách tường 6302

  Đèn vách tường 6302

  Mã sản phẩm: VT-6302

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6302

  289.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 6301

  Đèn vách tường 6301

  Mã sản phẩm: VT-6301

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6301

  289.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 6300

  Đèn vách tường 6300

  Mã sản phẩm: VT-6300

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6300

  318.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8181

  Đèn vách tường 8181

  Mã sản phẩm: VT-8181

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8181

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8194

  Đèn vách tường 8194

  Mã sản phẩm: VT-8194

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8194

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8266

  Đèn vách tường 8266

  Mã sản phẩm: VT-8266

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8266

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8131

  Đèn vách tường 8131

  Mã sản phẩm: VT-8131

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8131

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8199

  Đèn vách tường 8199

  Mã sản phẩm: VT-8199

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8199

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8200

  Đèn vách tường 8200

  Mã sản phẩm: VT-8200

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8200

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8198

  Đèn vách tường 8198

  Mã sản phẩm: VT-8198

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn vách tường 8198

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8183

  Đèn vách tường 8183

  Mã sản phẩm: VT-8183

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn vách tường 8183

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Mã sản phẩm: VD-141114

  Quy cách: Φ330 - H700mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  17.147.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Mã sản phẩm: VD-7084

  Quy cách: L400 - 160 x H750mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  10.382.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Mã sản phẩm: VD-7063

  Quy cách: L370 - 210mm x H750mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  9.051.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Mã sản phẩm: VD-7073

  Quy cách: L330 - 235mm x H410mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  6.491.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Mã sản phẩm: VD-7432

  Quy cách: L260 - 350mm x H430mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  2.512.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Mã sản phẩm: VD-7431

  Quy cách: L260 - 150mm x H430mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Mã sản phẩm: VD-7102

  Quy cách: L375 - 400mm x H290mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Mã sản phẩm: VD-7101

  Quy cách: L375 - 250mm x H290mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  2.560.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Mã sản phẩm: VD-7092

  Quy cách: L300 - 130mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Mã sản phẩm: VD-7091

  Quy cách: L200 - 130mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  2.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Mã sản phẩm: VD-7052

  Quy cách: L240 - 350mm x H480mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  2.521.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Mã sản phẩm: VD-7051

  Quy cách: L240 - 150mm x H480mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Mã sản phẩm: VD-22112

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  3.092.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Mã sản phẩm: VD-22111

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  1.863.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Mã sản phẩm: VD-5001

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  1.910.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Mã sản phẩm: VD-5002

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  2.951.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Mã sản phẩm: VD-201531

  Quy cách: L250mm x H550mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  2.223.000 VNĐ

  Chi tiết