Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED, đèn pha chiếu xa | cayhoadenled

  Đèn Pha LED
  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Mã sản phẩm: PHAXC-150

  Quy cách: 515mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Mã sản phẩm: PHAXC-100

  Quy cách: 375mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Mã sản phẩm: PHAXC-50

  Quy cách: 250mm x 200mm x 110mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Mã sản phẩm: PHANHIEULED-100

  Quy cách: 335mm x 300mm x 45mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Mã sản phẩm: PHANHIEULED-50

  Quy cách: 235mm x 215mm x 43mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 200W

  Đèn LED Pha 200W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-200

  Quy cách: 325mm H x 425mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 150W

  Đèn LED Pha 150W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-150

  Quy cách: 425mm H x 325mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 100W

  Đèn LED Pha 100W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-100

  Quy cách: 360mm H x 280mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 50W

  Đèn LED Pha 50W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-50

  Quy cách: 285mm H x 235mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 20W

  Đèn LED Pha 20W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-20

  Quy cách: 180mm H x 140mm W x 100mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 20W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 10W

  Đèn LED Pha 10W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-10

  Quy cách: 115mm H x 90mm W x 85mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 10W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Mã sản phẩm: KS-MD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  700.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Mã sản phẩm: KS-MD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Mã sản phẩm: KS-MD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  380.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Mã sản phẩm: KS-MD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  320.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  260.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Mã sản phẩm: PHALUP-80

  Quy cách: 365mm x 250mm x 150mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Mã sản phẩm: PHALUP-300D

  Quy cách: 670mm x 318mm x 186mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Mã sản phẩm: PHALUP-400

  Quy cách: 610mm x 420mm x 190mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 400W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Mã sản phẩm: PHALUP-300

  Quy cách: 520mm x 358mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Mã sản phẩm: PHALUP-200

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Mã sản phẩm: PHALUP-150

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Mã sản phẩm: PHALUP-100

  Quy cách: 150mm H x 365mm W x 250mm D

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-500

  Quy cách: 857mm x 340mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 500W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-400

  Quy cách: 857mm x 340mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 400W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Liên hệ

  Chi tiết