Cây Hoa Đèn Led

  Cây Hoa Đèn Led

  Cây Hoa Đèn Led

  Sản phẩm kinh doanh
  Sản phẩm tiêu biểu
  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  Mã sản phẩm: KS-BITBOT

  Quy cách: 10m

  Ánh sáng: Xanh lá, Xanh dương, Đỏ, Tím, Hồng, Vàng, Trắng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Noel Bi Bọt 10m

  156.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  Mã sản phẩm: KS-NHAY

  Quy cách: 10m

  Ánh sáng: Trắng, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, hồng, tím

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Dây Trang Trí Noel 10m

  75.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-SAO

  Quy cách: 32, 46, 63cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Ngôi Sao Hai Mảnh

  23.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Rũ

  Đèn Lồng Rũ

  Mã sản phẩm: RAP-RU

  Quy cách: 26 x 26 x 29cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Rũ

  21.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  Mã sản phẩm: RAP-CAUNHO

  Quy cách: 20 x 20cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Nhỏ

  27.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Tú Cầu Lớn

  Đèn Tú Cầu Lớn

  Mã sản phẩm: RAP-CAULON

  Quy cách: 30 x 30cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Tú Cầu Lớn

  42.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL12

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 12 Mảnh

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL16

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 16 Mảnh

  35.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-OVAL24

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Oval 24 Mảnh

  41.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  Mã sản phẩm: RAP-TRON120

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Tròn 24cm

  26.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  Mã sản phẩm: RAP-TRU45

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Ráp Trụ 45 Mảnh

  41.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  Mã sản phẩm: RAP-TAMGIAC

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Tam Giác 38cm

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 324 LED Thân Sắt

  Đèn Cây Hoa Đào 324 LED Thân Sắt

  Mã sản phẩm: KS-BSS02-324

  Quy cách: 1.2m H x 0.8m W

  Ánh sáng: Hồng, tím, trắng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 324 LED Thân Sắt

  2.200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 480 LED Thân Sắt

  Đèn Cây Hoa Đào 480 LED Thân Sắt

  Mã sản phẩm: YHS-B004-480

  Quy cách: 1.5m H x 1.2m H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, tím, hồng, xanh lá, xanh dương, đỏ

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 480 LED Thân Sắt

  2.700.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  Mã sản phẩm: KS-B004-2304

  Quy cách: 3m H x 2m W x 2m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 2304 LED

  8.100.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Mã sản phẩm: KS-B008-4464

  Quy cách: 5m H x 2.5m W x 2.5m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  15.300.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: KS-FYS-A007-2.5m

  Quy cách: 2.5m

  Ánh sáng: Vàng kim

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Phong 988 LED Mô Phỏng

  6.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Liễu 1800 LED

  Đèn Cây Lá Liễu 1800 LED

  Mã sản phẩm: KS-B001-1800

  Quy cách: 2.5m H x 1.6m W x 1.6m D

  Ánh sáng: Xanh Lá

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Liễu 1800 LED

  6.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  Mã sản phẩm: KS-A001-1728-GRE

  Quy cách: 2.5m H x 1.8m W x 1.8m D

  Ánh sáng: Xanh lá

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  8.700.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  Mã sản phẩm: KS-A001-1728-WHI

  Quy cách: 2.5m H x 1.8m W x 1.8m D

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Lá Liễu Mô Phỏng 1728 LED

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 864 LED Chớp Thân Sắt

  Đèn Cây Hoa Đào 864 LED Chớp Thân Sắt

  Mã sản phẩm: KS-864

  Quy cách: 2m H x 1.6m W

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 864 LED Chớp Thân Sắt

  4.200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 1200 LED Thân Sắt

  Đèn Cây Hoa Đào 1200 LED Thân Sắt

  Mã sản phẩm: YHS-1152-1200

  Quy cách: 2.5m H x 1.2m W x 1.2m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 1200 LED Thân Sắt

  6.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây LED Cây Nấm 5 Nụ

  Đèn Cây LED Cây Nấm 5 Nụ

  Mã sản phẩm: KS-B003

  Quy cách: 2.5m H

  Ánh sáng: Xanh lá, hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây LED Cây Nấm 5 Nụ

  7.400.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây LED Hoa Lục Diệp

  Đèn Cây LED Hoa Lục Diệp

  Mã sản phẩm: KS-A012-2106

  Quy cách: 2.5m x 2m W x 2m D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây LED Hoa Lục Diệp

  7.800.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Đỗ Quyên 1140 LED

  Đèn Cây Đỗ Quyên 1140 LED

  Mã sản phẩm: KS-A014-1440

  Quy cách: 2.5m H

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Đỗ Quyên 1140 LED

  5.200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng 2304 LED

  Đèn Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng 2304 LED

  Mã sản phẩm: KS-DQ-2304

  Quy cách: 3m H

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng 2304 LED

  12.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 2304 LED Thân Sắt

  Đèn Cây Hoa Đào 2304 LED Thân Sắt

  Mã sản phẩm: KS-2304

  Quy cách: 3m H x 1.8m W

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn Cây Hoa Đào 2304 LED Thân Sắt

  12.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Mô Phỏng

  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: YHS-A002-768

  Quy cách: 1.8m H x 1.2m W x 1.2m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Mô Phỏng

  5.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 1440 LED Thân Mô Phỏng

  Đèn Cây Hoa Đào 1440 LED Thân Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: YHS-A012-1400

  Quy cách: 2.3m H x 1.6m W x 1.6m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 1440 LED Thân Mô Phỏng

  12.000.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 1920 LED Thân Mô Phỏng

  Đèn Cây Hoa Đào 1920 LED Thân Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: YHS-A011-1920

  Quy cách: 3m H x 1.8m W x 1.8m D

  Ánh sáng: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 1920 LED Thân Mô Phỏng

  17.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Tuyết

  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Tuyết

  Mã sản phẩm: TAD-A001-768

  Quy cách: 1.8m H x 1m W x 1m D

  Ánh sáng: Cam, trắng, xanh dương, hồng

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Cây Hoa Đào 768 LED Thân Tuyết

  5.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  Mã sản phẩm: HF-303

  Quy cách: Φ85mm x 15mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 3W

  44.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  Mã sản phẩm: KS-3MT-9

  Quy cách: 25mm H x Φ145mm D

  Ánh sáng: Vàng+trung tính+trắng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần 3 Màu Tròn 9W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-VXD-12

  Quy cách: 10mm H x 195mm W x 195mm D

  Ánh sáng: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 12+4W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Trần Vuông Viền Xanh Dương 12+4W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHUA-28

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 28W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhựa 28W

  143.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  Mã sản phẩm: KS-BUPNHOM-15

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Búp Trụ Kín Nước Nhôm 15W

  110.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  Mã sản phẩm: NL-MD2211A

  Quy cách: 130mm H x 320mm W x 320mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 2211A

  3.220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  Mã sản phẩm: NL- MD006B

  Quy cách: 170mm H x 500mm W x 500mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Đồng 006B

  3.510.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  Mã sản phẩm: KS-ML6055

  Quy cách: 300mm H x 600mm W x 600mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Mâm Ốp Trần Tròn 6055

  2.500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  Mã sản phẩm: LON-523

  Quy cách: 100mm H x 130mm W x 130mm D

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon 9W

  191.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  Mã sản phẩm: HF-DEN

  Quy cách: Ø120mm x 65mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Trần Lon Nổi 10W Đen

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  Mã sản phẩm: KS-T8BN-0.6

  Quy cách: 0.6m

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn LED Tuýp Bán Nguyệt 0.6m

  208.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  Mã sản phẩm: KS-OPLR-6

  Quy cách: Φ120mm x 36mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 6W

  125.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KS-OPLS-18

  Quy cách: 225mm H x 225mm W x 36mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W

  200.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Mã sản phẩm: PHAXC-50

  Quy cách: 250mm x 200mm x 110mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Mã sản phẩm: PHAXC-100

  Quy cách: 375mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Mã sản phẩm: PHAXC-150

  Quy cách: 515mm x 235mm x 115mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Xương Cá 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-50

  Quy cách: 510mm x 230mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Chiếc Lá)

  679.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-70

  Quy cách: 620mm x 260mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W (Kiểu Chiếc Lá)

  995.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-100

  Quy cách: 720mm x 280mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Chiếc Lá)

  1.404.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-150

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.165.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-200

  Quy cách: 950mm x 350mm x 80mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Chiếc Lá)

  2.925.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Mã sản phẩm: KS-DDCL-120

  Quy cách: 720mm x 280mm x 80mm

  Ánh sáng: Trắng,vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Chiếc Lá)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-50

  Quy cách: 570mm x 215mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-100

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-150

  Quy cách: 800mm x 250mm x 90mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-120

  Quy cách: 680mm x 230mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Mã sản phẩm: KS-DDL-200

  Quy cách: 980mm x 280mm x 100mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 200W (Kiểu Lưới)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Mã sản phẩm: PHANHIEULED-50

  Quy cách: 235mm x 215mm x 43mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Mã sản phẩm: PHANHIEULED-100

  Quy cách: 335mm x 300mm x 45mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Nhiều LED Nhỏ 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-80

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 80W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-100

  Quy cách: 650 x 250 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-150

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W (Kiểu Vợt)

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  Mã sản phẩm: KS-DDV-120

  Quy cách: 800 x 310 x 120mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 180W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 180W (Kiểu Vợt)

  800 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-20W

  Quy cách: 350 x 98 x 60mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 20W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-30W

  Quy cách: 385 x 150 x 50mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 30W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-50W

  Quy cách: 530 x 260 x 90mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Mã sản phẩm: KS-DDR-100W

  Quy cách: 650 x 290 x 110mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Răng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-56W

  Quy cách: 430 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 56W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 56W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-70W

  Quy cách: 490 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-84W

  Quy cách: 550 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 84W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 84W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-98W

  Quy cách: 610 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 98W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 98W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Mã sản phẩm: KS-DDNL-126W

  Quy cách: 735 x 305 x 70mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 126w

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 126W Nhiều LED Nhỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-50W

  Quy cách: 660 x 260 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 50W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-70W

  Quy cách: 660 x 260 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 70W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-100W

  Quy cách: 820 x 320 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 100W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-120W

  Quy cách: 820 x 320 x 125mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 120W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-150W

  Quy cách: 950 x 370 x 130mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 150W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Mã sản phẩm: KS-DDMT-180W

  Quy cách: 950 x 370 x 130mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 180W

  Tình trạng:

  Đèn Đường LED 180W Kiểu Mặt Trăng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Mã sản phẩm: KS-NX30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Mã sản phẩm: KS-NX50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Mã sản phẩm: KS-NX70

  Quy cách: 160 x 160mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 70W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 70W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Mã sản phẩm: KS-NX100

  Quy cách: 160 x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Mã sản phẩm: KS-NX120

  Quy cách: 250mm L x 210mm x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 120W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Mã sản phẩm: KS-NX150

  Quy cách: 250mm L x 210mm x 180mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-120

  Quy cách: 400 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 120W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 120W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-150

  Quy cách: 435 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Mã sản phẩm: HBOVAL-120

  Quy cách: 465 x 500mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Nhà Xưởng Oval 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 10W

  Đèn LED Pha 10W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-10

  Quy cách: 115mm H x 90mm W x 85mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 10W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 20W

  Đèn LED Pha 20W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-20

  Quy cách: 180mm H x 140mm W x 100mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 20W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 50W

  Đèn LED Pha 50W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-50

  Quy cách: 285mm H x 235mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 100W

  Đèn LED Pha 100W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-100

  Quy cách: 360mm H x 280mm W x 155mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 150W

  Đèn LED Pha 150W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-150

  Quy cách: 425mm H x 325mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha 200W

  Đèn LED Pha 200W

  Mã sản phẩm: KS-FL01-200

  Quy cách: 325mm H x 425mm W x 200mm D

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 10W

  140.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 20W

  260.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 30W

  320.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  Mã sản phẩm: KS-MTD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Xám 50W

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  Mã sản phẩm: KS-MD-10

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 10W

  220.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  Mã sản phẩm: KS-MD-20

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 20W

  380.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  Mã sản phẩm: KS-MD-30

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 30W

  500.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  Mã sản phẩm: KS-MD-50

  Quy cách:

  Ánh sáng: Đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Màu Vỏ Đen 50W

  700.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  Mã sản phẩm: KS-A-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  Mã sản phẩm: KS-B-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Tròn

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  Mã sản phẩm: KS-K-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Bánh Ú

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  Mã sản phẩm: KS-D-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Cà Na

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  Mã sản phẩm: KS-I-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Đĩa Bay

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  Mã sản phẩm: KS-AA-11

  Quy cách: 30, 35, 40, 45, 65cm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Lồng Hội An - Củ Tỏi Ngược

  90.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Mã sản phẩm: PHALUP-100

  Quy cách: 150mm H x 365mm W x 250mm D

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Mã sản phẩm: PHALUP-150

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Mã sản phẩm: PHALUP-200

  Quy cách: 520mm x 310mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Mã sản phẩm: PHALUP-300

  Quy cách: 520mm x 358mm x 200mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Mã sản phẩm: PHALUP-400

  Quy cách: 610mm x 420mm x 190mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 400W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 400W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Mã sản phẩm: PHALUP-300D

  Quy cách: 670mm x 318mm x 186mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 300W Dài

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Mã sản phẩm: PHALUP-80

  Quy cách: 365mm x 250mm x 150mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 80W

  Tình trạng:

  Đèn Pha LED Kính Lúp 80W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933A

  Đèn Thả Đồng 1933A

  Mã sản phẩm: TD-1933A

  Quy cách: Ø400 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933A

  3.790.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 1933B

  Đèn Thả Đồng 1933B

  Mã sản phẩm: TD-1933B

  Quy cách: Ø500 x 500H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 1933B

  4.835.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 2211

  Đèn Thả Đồng 2211

  Mã sản phẩm: TD-2211

  Quy cách: Ø400 x 400H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 2211

  4.179.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 004

  Đèn Thả Đồng 004

  Mã sản phẩm: TD-004

  Quy cách: Ø550 x 400H + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 004

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 757

  Đèn Thả Đồng 757

  Mã sản phẩm: TD-757

  Quy cách: Ø400 x 550H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 757

  4.989.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 754

  Đèn Thả Đồng 754

  Mã sản phẩm: TD-754

  Quy cách: Ø520 x 580H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 754

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 316

  Đèn Thả Đồng 316

  Mã sản phẩm: TD-316

  Quy cách: Ø400 x 700H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 316

  4.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Đồng 755

  Đèn Thả Đồng 755

  Mã sản phẩm: TD-755

  Quy cách: Ø560 x 840H + 500

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Đồng 755

  7.354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-100

  Quy cách: 355mm x 285mm x 95mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-150

  Quy cách: 425mm x 328mm x 190mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 150W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-200

  Quy cách: 422mm x 322mm x 110mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-300

  Quy cách: 670mm x 335mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 300W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 300W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-400

  Quy cách: 857mm x 340mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 400W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 400W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Mã sản phẩm: TUQUANG-500

  Quy cách: 857mm x 340mm x 200mm

  Ánh sáng: 3000K/6000K

  Công suất: 500W

  Tình trạng:

  Đèn LED Pha Tụ Quang (Chiếu Xa) 500W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 76823

  Đèn LED Thả Trần 76823

  Mã sản phẩm: DT-76823

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 76823

  908.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 79071

  Đèn LED Thả Trần 79071

  Mã sản phẩm: DT-79071

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 79071

  331.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thả Trần 389

  Đèn LED Thả Trần 389

  Mã sản phẩm: DT-389

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Thả Trần 389

  681.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-99

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-99

  Mã sản phẩm: TKLE3-99

  Quy cách: Ø300 x H1000

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-99

  948.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-100

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-100

  Mã sản phẩm: TKLE3-100

  Quy cách: Ø300 x H1000

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-100

  1.053.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-102

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-102

  Mã sản phẩm: TKLE3-102

  Quy cách: Ø300 x H1000

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-102

  1.053.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-103

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-103

  Mã sản phẩm: TKLE3-103

  Quy cách: Ø300 x H1000

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-103

  843.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-104

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-104

  Mã sản phẩm: TKLE3-104

  Quy cách: Ø300 x H1000

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-104

  948.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  Mã sản phẩm: TKLE3-108

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-108

  1.011.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  Mã sản phẩm: TKLE3-109

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-109

  948.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  Mã sản phẩm: TKLE3-110

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-110

  1.032.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  Mã sản phẩm: TKLE3-111

  Quy cách: Ø300 x H1200

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Thả Gỗ TKLE3-111

  1.158.000 VNĐ

  Chi tiết
  Choá Đèn Thả Khung Sắt

  Choá Đèn Thả Khung Sắt

  Mã sản phẩm: THE23

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Choá Đèn Thả Khung Sắt

  79.000 VNĐ

  Chi tiết
  Choá Đèn KS-3107

  Choá Đèn KS-3107

  Mã sản phẩm: KS-3107

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Choá Đèn KS-3107

  Liên hệ

  Chi tiết
  Choá Đèn KS-1106

  Choá Đèn KS-1106

  Mã sản phẩm: KS-1106

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Choá Đèn KS-1106

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Mã sản phẩm: KS-CN50

  Quy cách: Φ240 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 50W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 50W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Mã sản phẩm: KS-CN30

  Quy cách: Φ200 x 165mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 30W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Mã sản phẩm: KS-CN100

  Quy cách: Φ300 x 260mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 100W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 100W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Mã sản phẩm: KS-CN200

  Quy cách: 430 x 430 x 170mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng

  Công suất: 200W

  Tình trạng:

  Đèn LED Chống Cháy Nổ 200W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  Mã sản phẩm: KS01-RAY-15

  Quy cách: 175mm x 220mm x 88mm

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB 15W

  182.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  Mã sản phẩm: KS03-RAY-20

  Quy cách: KS03-RAYCOB-20

  Ánh sáng: Vàng nắng

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray COB Trung Tính 20W

  252.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray 7W

  Đèn LED Thanh Ray 7W

  Mã sản phẩm: KS-RAY-7

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Thanh Ray 7W

  105.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  Mã sản phẩm: KS-RAYNG-12

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng/vàng

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Rọi Ngồi 12W

  168.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Mã sản phẩm: KS-SL-N-3

  Quy cách: 82mm x 77mm x Φ90mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model N 3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Mã sản phẩm: KS-SL-E-3

  Quy cách: 75mm x 72mm x Φ65mm

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model E 3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model Q

  Đèn LED Spot Light Model Q

  Mã sản phẩm: KS-SL-Q

  Quy cách:

  Ánh sáng: Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 6W, 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Spot Light Model Q

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A3

  Quy cách: 79mm x Φ100m

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 3W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Mã sản phẩm: KS-AST-A18

  Quy cách: 95mm x Φ220mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh lá, xanh dương, RGB

  Công suất: 18W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Tròn Model A 18W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Mã sản phẩm: KS-ASV-A4

  Quy cách: 162mm x 162mm x 55mm

  Ánh sáng: Trắng, trung tính, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Âm Sàn Vuông Model A 9W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A9

  Quy cách: Φ165mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 9W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A10

  Quy cách: Φ165mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 10W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Mã sản phẩm: KS-DN-A12

  Quy cách: Φ180mm x 85mm

  Ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, đỏ, xanh dương, xanh lá, RGB

  Công suất: 12W

  Tình trạng:

  Đèn LED Dưới Nước Model A 12W

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8181

  Đèn vách tường 8181

  Mã sản phẩm: VT-8181

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8181

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8266

  Đèn vách tường 8266

  Mã sản phẩm: VT-8266

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8266

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8194

  Đèn vách tường 8194

  Mã sản phẩm: VT-8194

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8194

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8200

  Đèn vách tường 8200

  Mã sản phẩm: VT-8200

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8200

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8199

  Đèn vách tường 8199

  Mã sản phẩm: VT-8199

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8199

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8131

  Đèn vách tường 8131

  Mã sản phẩm: VT-8131

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 8131

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8183

  Đèn vách tường 8183

  Mã sản phẩm: VT-8183

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn vách tường 8183

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 8198

  Đèn vách tường 8198

  Mã sản phẩm: VT-8198

  Quy cách: L140mm x H330mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn vách tường 8198

  273.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 6300

  Đèn vách tường 6300

  Mã sản phẩm: VT-6300

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6300

  318.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 6301

  Đèn vách tường 6301

  Mã sản phẩm: VT-6301

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6301

  289.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn vách tường 6302

  Đèn vách tường 6302

  Mã sản phẩm: VT-6302

  Quy cách: L150mm x H320mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng: Còn hàng

  Đèn vách tường 6302

  289.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50221D

  Đèn Vách Tường Đồng 50221D

  Mã sản phẩm: VD-50221D

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50221D

  279.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50222D

  Đèn Vách Tường Đồng 50222D

  Mã sản phẩm: VD-50222D

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50222D

  525.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50221B

  Đèn Vách Tường Đồng 50221B

  Mã sản phẩm: VD-50221B

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50221B

  279.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50222B

  Đèn Vách Tường Đồng 50222B

  Mã sản phẩm: VD-50222B

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50222B

  525.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50221C

  Đèn Vách Tường Đồng 50221C

  Mã sản phẩm: VD-50221C

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50221C

  279.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 50222C

  Đèn Vách Tường Đồng 50222C

  Mã sản phẩm: VD-50222C

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 50222C

  525.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2011

  Đèn Vách Tường Đồng 2011

  Mã sản phẩm: VD-2011

  Quy cách: L230mm x H520mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2011

  689.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2016

  Đèn Vách Tường Đồng 2016

  Mã sản phẩm: VD-2016

  Quy cách: L350mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2016

  809.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2018

  Đèn Vách Tường Đồng 2018

  Mã sản phẩm: VD-2018

  Quy cách: L320mm x H460mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2018

  659.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2021

  Đèn Vách Tường Đồng 2021

  Mã sản phẩm: VD-2021

  Quy cách: L330mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2021

  783.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2022

  Đèn Vách Tường Đồng 2022

  Mã sản phẩm: VD-2022

  Quy cách: L260mm x H460mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2022

  689.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2015

  Đèn Vách Tường Đồng 2015

  Mã sản phẩm: VD-2015

  Quy cách: L260mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2015

  689.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 2023

  Đèn Vách Tường Đồng 2023

  Mã sản phẩm: VD-2023

  Quy cách: L300mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 2023

  619.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7451

  Đèn Vách Tường Đồng 7451

  Mã sản phẩm: VD-7451

  Quy cách: L325-190mm x H430mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7451

  1.980.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7011

  Đèn Vách Tường Đồng 7011

  Mã sản phẩm: VD-7011

  Quy cách: L290-190mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7011

  1.879.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7012

  Đèn Vách Tường Đồng 7012

  Mã sản phẩm: VD-7012

  Quy cách: L290-420mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7012

  2.670.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  Mã sản phẩm: VD-7031

  Quy cách: L400-190mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7031

  1.566.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  Mã sản phẩm: VD-7121

  Quy cách: L170-305mm x H420mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7121

  2.176.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  Mã sản phẩm: VD-7112

  Quy cách: L170-305mm x H420mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7122

  3.554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  Mã sản phẩm: VD-7141

  Quy cách: L170-295mm x H630mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7141

  2.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  Mã sản phẩm: VD-7142

  Quy cách: L470-235mm x H630mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7142

  4.345.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  Mã sản phẩm: VD-7131

  Quy cách: L170-255mm x H570mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7131

  2.536.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  Mã sản phẩm: VD-7132

  Quy cách: L415 - 220mm x H570mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7132

  2.787.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  Mã sản phẩm: VD-7111

  Quy cách: L170-310mm x H410mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7111

  2.176.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  Mã sản phẩm: VD-7112

  Quy cách: L435 - 255mm x H410mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7112

  2.589.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  Mã sản phẩm: VD-9003

  Quy cách: L260 - 200mm x H670mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 9003

  3.445.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  Mã sản phẩm: VD-1904A

  Quy cách: L240 - 200mm x H680mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 1904A

  5.723.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5011

  Đèn Vách Tường Đồng 5011

  Mã sản phẩm: VD-5011

  Quy cách: L200mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5011

  1.589.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  Mã sản phẩm: VD-201531

  Quy cách: L250mm x H550mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 201531

  2.223.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  Mã sản phẩm: VD-5002

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5002

  2.951.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  Mã sản phẩm: VD-5001

  Quy cách: L260mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 5001

  1.910.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  Mã sản phẩm: VD-22111

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22111

  1.863.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  Mã sản phẩm: VD-22112

  Quy cách: L280mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 22112

  3.092.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  Mã sản phẩm: VD-7051

  Quy cách: L240 - 150mm x H480mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7051

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  Mã sản phẩm: VD-7052

  Quy cách: L240 - 350mm x H480mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7052

  2.521.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  Mã sản phẩm: VD-7091

  Quy cách: L200 - 130mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7091

  2.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  Mã sản phẩm: VD-7092

  Quy cách: L300 - 130mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7092

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  Mã sản phẩm: VD-7101

  Quy cách: L375 - 250mm x H290mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7101

  2.560.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  Mã sản phẩm: VD-7102

  Quy cách: L375 - 400mm x H290mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7102

  2.873.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  Mã sản phẩm: VD-7431

  Quy cách: L260 - 150mm x H430mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7431

  1.777.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  Mã sản phẩm: VD-7432

  Quy cách: L260 - 350mm x H430mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7432

  2.512.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  Mã sản phẩm: VD-7073

  Quy cách: L330 - 235mm x H410mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7073

  6.491.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  Mã sản phẩm: VD-7063

  Quy cách: L370 - 210mm x H750mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7063

  9.051.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  Mã sản phẩm: VD-7084

  Quy cách: L400 - 160 x H750mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 7084

  10.382.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  Mã sản phẩm: VD-141114

  Quy cách: Φ330 - H700mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Đồng 141114

  17.147.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1803B

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1803B

  Mã sản phẩm: TN-1803B

  Quy cách: 300mm H x 110mm W x 110mm D

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1803B

  350.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1733D

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1733D

  Mã sản phẩm: TN-1733D

  Quy cách: 250mm H x 150mm W

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1733D

  219.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2111

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2111

  Mã sản phẩm: TN-2111

  Quy cách: Ø90 x 160mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2111

  257.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701A

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701A

  Mã sản phẩm: TN-1701A

  Quy cách: 200mm H x Ø110mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701A

  192.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701B

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701B

  Mã sản phẩm: TN-1701B

  Quy cách: Ø110 x 200mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1701B

  192.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 4014X

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 4014X

  Mã sản phẩm: TN-4014X

  Quy cách: 200mm H x 250mm W

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 4014X

  194.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2207

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2207

  Mã sản phẩm: TN-2207

  Quy cách: Ø110 x 160mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2207

  198.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702A

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702A

  Mã sản phẩm: TN-1702A

  Quy cách: Ø110 x 200mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702A

  188.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702B

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702B

  Mã sản phẩm: TN-1702B

  Quy cách: Ø110 x 200mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 1702B

  188.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2684

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2684

  Mã sản phẩm: TN-2684

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2684

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2688

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2688

  Mã sản phẩm: TN-2688

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2688

  331.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2668

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2668

  Mã sản phẩm: TN-2668

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2668

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2653

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2653

  Mã sản phẩm: TN-2653

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2653

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2663

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2663

  Mã sản phẩm: TN-2663

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2663

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2661

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2661

  Mã sản phẩm: TN-2661

  Quy cách: Ø70 x L100 x H180mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2661

  302.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9000

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9000

  Mã sản phẩm: TN-9000

  Quy cách: Ø80 x L115 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9000

  302.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9001

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9001

  Mã sản phẩm: TN-9001

  Quy cách: Ø60 x L100 x H150mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9001

  292.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2678

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2678

  Mã sản phẩm: TN-2678

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2678

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2690

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2690

  Mã sản phẩm: TN-2690

  Quy cách: Ø90 x L150 x H160mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2690

  354.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9002

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9002

  Mã sản phẩm: TN-9002

  Quy cách: Ø60 x L110 x H200mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 9002

  390.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2671

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2671

  Mã sản phẩm: TN-2671

  Quy cách: Ø90 x L150 x H230mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2671

  554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2377

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2377

  Mã sản phẩm: TN-2377

  Quy cách: Ø60 x L110 x H280mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2377

  375.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2664

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2664

  Mã sản phẩm: TN-2664

  Quy cách: Ø90 x L150 x H230mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2664

  554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2662

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2662

  Mã sản phẩm: TN-2662

  Quy cách: Ø70 x L110 x H275mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 5W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2662

  402.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2691

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2691

  Mã sản phẩm: TN-2691

  Quy cách: Ø90 x L150 x H230mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2691

  554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2677

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2677

  Mã sản phẩm: TN-2677

  Quy cách: Ø90 x L150 x H230mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2677

  554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2679

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2679

  Mã sản phẩm: TN-2679

  Quy cách: Ø90 x L150 x H230mm

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 9W x 2 bóng

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Trụ Ngoài Trời 2679

  554.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 88832

  Đèn Vách Tường Nến 88832

  Mã sản phẩm: VN-88832

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 88832

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 8062

  Đèn Vách Tường Nến 8062

  Mã sản phẩm: VN-8062

  Quy cách: L290mm x H200mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 8062

  920.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 8022

  Đèn Vách Tường Nến 8022

  Mã sản phẩm: VN-8022

  Quy cách: L290mm x H200mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 8022

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99301

  Đèn Vách Tường Nến 99301

  Mã sản phẩm: VN-99301

  Quy cách: L160mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99301

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 8132

  Đèn Vách Tường Nến 8132

  Mã sản phẩm: VN-8132

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 8132

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99302

  Đèn Vách Tường Nến 99302

  Mã sản phẩm: VN-99302

  Quy cách: L350mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99302

  988.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99281

  Đèn Vách Tường Nến 99281

  Mã sản phẩm: VN-99281

  Quy cách: L160mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99281

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99282

  Đèn Vách Tường Nến 99282

  Mã sản phẩm: VN-99282

  Quy cách: L340mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99282

  988.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99201

  Đèn Vách Tường Nến 99201

  Mã sản phẩm: VN-99201

  Quy cách: L160mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99201

  818.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 99202

  Đèn Vách Tường Nến 99202

  Mã sản phẩm: VN-99202

  Quy cách: L340mm x H360mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 99202

  988.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 1985

  Đèn Vách Tường Nến 1985

  Mã sản phẩm: VN-1985

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 1985

  299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 1988

  Đèn Vách Tường Nến 1988

  Mã sản phẩm: VN-1988

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 1988

  299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 22761

  Đèn Vách Tường Nến 22761

  Mã sản phẩm: VN-22761

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 22761

  306.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Nến 22762

  Đèn Vách Tường Nến 22762

  Mã sản phẩm: VN-22762

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Nến 22762

  449.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 411

  Đèn Vách Tường Ý 411

  Mã sản phẩm: VY-411

  Quy cách: L200mm x H200mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 411

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 416

  Đèn Vách Tường Ý 416

  Mã sản phẩm: VY-416

  Quy cách: L230mm x H120mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 416

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 925

  Đèn Vách Tường Ý 925

  Mã sản phẩm: VY-925

  Quy cách: L150mm x H150mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 925

  305.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8176

  Đèn Vách Tường Ý 8176

  Mã sản phẩm: VY-8176

  Quy cách: L190mm x H190mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8176

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8101

  Đèn Vách Tường Ý 8101

  Mã sản phẩm: VY-8101

  Quy cách: L110mm x H300mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8101

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 421

  Đèn Vách Tường Ý 421

  Mã sản phẩm: VY-421

  Quy cách: L120mm x H180mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 421

  279.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 1564

  Đèn Vách Tường Ý 1564

  Mã sản phẩm: VY-1564

  Quy cách: L185mm x H260mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 1564

  229.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 1559

  Đèn Vách Tường Ý 1559

  Mã sản phẩm: VY-1559

  Quy cách: L190mm x H210mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 1559

  229.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8058

  Đèn Vách Tường Ý 8058

  Mã sản phẩm: VY-8058

  Quy cách: L280mm x H110mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8058

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8059

  Đèn Vách Tường Ý 8059

  Mã sản phẩm: VY-8059

  Quy cách: L245mm x H160mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8059

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8080

  Đèn Vách Tường Ý 8080

  Mã sản phẩm: VY-8080

  Quy cách: L250mm x H130mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8080

  519.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 8107

  Đèn Vách Tường Ý 8107

  Mã sản phẩm: VY-8107

  Quy cách: L240mm x H190mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 8107

  429.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 421

  Đèn Vách Tường Ý 421

  Mã sản phẩm: VY-421

  Quy cách: L120mm x H180mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 6W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 421

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  Mã sản phẩm: VY-0031A

  Quy cách: L200mm x W120mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 0031A

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  Mã sản phẩm: VY-0031B

  Quy cách: L200mm x W120mm x H340mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 0031B

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 81101

  Đèn Vách Tường Ý 81101

  Mã sản phẩm: VY-81101

  Quy cách: L130mm x H290mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 81101

  25.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 81102

  Đèn Vách Tường Ý 81102

  Mã sản phẩm: VY-81102

  Quy cách: L340mm x H260mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 16W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 81102

  459.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  Mã sản phẩm: VY-6731D

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6731D

  395.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  Mã sản phẩm: VY-6731T

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6731T

  395.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6727

  Đèn Vách Tường Ý 6727

  Mã sản phẩm: VY-6727

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6727

  409.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6607

  Đèn Vách Tường Ý 6607

  Mã sản phẩm: VY-6607

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6607

  399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6686

  Đèn Vách Tường Ý 6686

  Mã sản phẩm: VY-6686

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6686

  299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6886

  Đèn Vách Tường Ý 6886

  Mã sản phẩm: VY-6886

  Quy cách: L270mm x H280mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 21W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6886

  416.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6692

  Đèn Vách Tường Ý 6692

  Mã sản phẩm: VY-6692

  Quy cách: L390mm x H190mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6692

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6691

  Đèn Vách Tường Ý 6691

  Mã sản phẩm: VY-6691

  Quy cách: L390mm x H190mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6691

  611.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  Mã sản phẩm: VY-6810-1

  Quy cách: L120mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-1

  239.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  Mã sản phẩm: VY-6810-2

  Quy cách: L260mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-2

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  Mã sản phẩm: VY-6810-3

  Quy cách: L370mm x H390mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 27W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6810-3

  549.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  Mã sản phẩm: VY-6782-1

  Quy cách: L150mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 16W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6782-1

  366.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  Mã sản phẩm: VY-6782-2

  Quy cách: L350mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 32W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6782-2

  599.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 290

  Đèn Vách Tường Ý 290

  Mã sản phẩm: VY-290

  Quy cách: L4000mm x H300mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 290

  489.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 280

  Đèn Vách Tường Ý 280

  Mã sản phẩm: VY-280

  Quy cách: L230mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 23W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 280

  439.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 270

  Đèn Vách Tường Ý 270

  Mã sản phẩm: VY-270

  Quy cách: L230mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 23W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 270

  439.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6888

  Đèn Vách Tường Ý 6888

  Mã sản phẩm: VY-6888

  Quy cách: L150mm x H370mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6888

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6890

  Đèn Vách Tường Ý 6890

  Mã sản phẩm: VY-6890

  Quy cách: L400mm x H300mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6890

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6776

  Đèn Vách Tường Ý 6776

  Mã sản phẩm: VY-6776

  Quy cách: L340mm x H260mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 27W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6776

  464.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6823

  Đèn Vách Tường Ý 6823

  Mã sản phẩm: VY-6823

  Quy cách: L250mm x H230mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 22W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6823

  471.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Vách Tường Ý 6775

  Đèn Vách Tường Ý 6775

  Mã sản phẩm: VY-6775

  Quy cách: L270mm x H300mm

  Ánh sáng:

  Công suất: 20W

  Tình trạng:

  Đèn Vách Tường Ý 6775

  464 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 520

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 520

  Mã sản phẩm: VG-520

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 520

  239.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 573

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 573

  Mã sản phẩm: KS-NV573

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 573

  199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 571

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 571

  Mã sản phẩm: KS-NV571

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 571

  289.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 563

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 563

  Mã sản phẩm: KS-NV563

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 563

  259.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 3041

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 3041

  Mã sản phẩm: VG-3041

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Gỗ 3041

  250.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 81331A

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 81331A

  Mã sản phẩm: VTT-81331A

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 81331A

  189.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 0970

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 0970

  Mã sản phẩm: KS-NV0970

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất: 3W

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 0970

  299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 70771

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 70771

  Mã sản phẩm: VTT-70771

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 70771

  237.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 2091B

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 2091B

  Mã sản phẩm: VTT-82091B

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 2091B

  172.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 524

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 524

  Mã sản phẩm: VTT-524

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 524

  191.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 8802-1TR

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 8802-1TR

  Mã sản phẩm: VTT-88021TR

  Quy cách:

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn LED Gắn Tường Thuỷ Tinh 8802-1TR

  188.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-2211

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-2211

  Mã sản phẩm: KS-SG-2211

  Quy cách: 145mm L x 200mm H x 60mm W

  Ánh sáng:

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-2211

  259.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-8038

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-8038

  Mã sản phẩm: KS-SG-8038

  Quy cách: 145mm L x 200mm H x 60mm W

  Ánh sáng:

  Công suất: 7W

  Tình trạng:

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-8038

  419.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-5582

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-5582

  Mã sản phẩm: KS-SG-5582

  Quy cách: 150mm L x150mm H x 60mm W

  Ánh sáng:

  Công suất: 5W

  Tình trạng:

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-5582

  509.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-2

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-2

  Mã sản phẩm: KS-SG-9236-2

  Quy cách: 300mm L x150mm H x 60mm W

  Ánh sáng:

  Công suất: 10W

  Tình trạng:

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-2

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-3

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-3

  Mã sản phẩm: KS-SG-9236-3

  Quy cách: 450mm L x150mm H x 60mm W

  Ánh sáng:

  Công suất: 15W

  Tình trạng:

  Đèn LED Soi Tranh, Gương KS-SG-9236-3

  439.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  Mã sản phẩm: DC-61548

  Quy cách: Ø1000 x H600 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61548

  2.889.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  Mã sản phẩm: DC-615412

  Quy cách: Ø1000 x H800 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 615412

  3.875.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  Mã sản phẩm: DC-93158

  Quy cách: Ø1000 x H700 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 93158

  2.646.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  Mã sản phẩm: DC-931512

  Quy cách: Ø1000 x H900 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 931512

  3.664.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  Mã sản phẩm: DC-61948

  Quy cách: Ø1000 x H600 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 61948

  2.959.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  Mã sản phẩm: DC-619412

  Quy cách: Ø1000 x H800 + 400

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Xi Đồng Cổ Điển 619412

  3.875.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5108

  Đèn Chùm Quạt 5108

  Mã sản phẩm: DQ-5108

  Quy cách: Ø1100mm x 700mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5108

  2.959.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50930

  Đèn Chùm Quạt 50930

  Mã sản phẩm: DQ-50930

  Quy cách: Ø1250mm x 650mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50930

  3.719.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50906A

  Đèn Chùm Quạt 50906A

  Mã sản phẩm: DQ-50906A

  Quy cách: Ø1200mm x 700mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50906A

  3.476.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50906B

  Đèn Chùm Quạt 50906B

  Mã sản phẩm: DQ-50906B

  Quy cách: Ø1000mm x 600mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50906B

  3.053.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50918

  Đèn Chùm Quạt 50918

  Mã sản phẩm: DQ-50918

  Quy cách: Ø1300mm x 500mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50918

  5.285.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 50907

  Đèn Chùm Quạt 50907

  Mã sản phẩm: DQ-50907

  Quy cách: Ø1250mm x 750mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 50907

  4.196.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 818

  Đèn Chùm Quạt 818

  Mã sản phẩm: DQ-818

  Quy cách: Ø500 - 1000mm x 700mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 818

  5.645.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 008

  Đèn Chùm Quạt 008

  Mã sản phẩm: DQ-008

  Quy cách: Ø450 - 900mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 24W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 008

  4.791.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8081

  Đèn Chùm Quạt 8081

  Mã sản phẩm: DQ-8081

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8081

  3.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8060

  Đèn Chùm Quạt 8060

  Mã sản phẩm: DQ-8060

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8060

  3.421.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  Mã sản phẩm: DQ-8063

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8063 - MP3 Bluetooth

  3.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8030

  Đèn Chùm Quạt 8030

  Mã sản phẩm: DQ-8030

  Quy cách: Ø500 - 800mm x 550mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 36W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8030

  3.163.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8004

  Đèn Chùm Quạt 8004

  Mã sản phẩm: DQ-8004

  Quy cách: Ø500-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8004

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F001

  Đèn Chùm Quạt F001

  Mã sản phẩm: DQ-F001

  Quy cách: Ø480-1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F001

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F011

  Đèn Chùm Quạt F011

  Mã sản phẩm: DQ-F011

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F011

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F007

  Đèn Chùm Quạt F007

  Mã sản phẩm: DQ-F007

  Quy cách: Ø480 - 1100 x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F007

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt F004

  Đèn Chùm Quạt F004

  Mã sản phẩm: DQ-F004

  Quy cách: Ø480 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 60W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt F004

  3.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8034

  Đèn Chùm Quạt 8034

  Mã sản phẩm: DQ-8034

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8034

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8009

  Đèn Chùm Quạt 8009

  Mã sản phẩm: DQ-8009

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8009

  2.999.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8008

  Đèn Chùm Quạt 8008

  Mã sản phẩm: DQ-8008

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8008

  3.099.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8001

  Đèn Chùm Quạt 8001

  Mã sản phẩm: DQ-8001

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8001

  2.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8075

  Đèn Chùm Quạt 8075

  Mã sản phẩm: DQ-8075

  Quy cách: Ø500 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8075

  3.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 8010

  Đèn Chùm Quạt 8010

  Mã sản phẩm: DQ-8010

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 8010

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7525

  Đèn Chùm Quạt 7525

  Mã sản phẩm: DQ-7525

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7525

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7736

  Đèn Chùm Quạt 7736

  Mã sản phẩm: DQ-7736

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7736

  2.899.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 7821

  Đèn Chùm Quạt 7821

  Mã sản phẩm: DQ-7821

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 7821

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5312

  Đèn Chùm Quạt 5312

  Mã sản phẩm: DQ-5312

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5312

  3.499.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5652

  Đèn Chùm Quạt 5652

  Mã sản phẩm: DQ-5652

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5652

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5632

  Đèn Chùm Quạt 5632

  Mã sản phẩm: DQ-5632

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5632

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5313

  Đèn Chùm Quạt 5313

  Mã sản phẩm: DQ-5313

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5313

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 5622

  Đèn Chùm Quạt 5622

  Mã sản phẩm: DQ-5622

  Quy cách: Ø420 - 1100mm x 580mm H

  Ánh sáng: Trắng, vàng, vàng nhạt

  Công suất: 30W

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 5622

  4.399.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 88015

  Đèn Chùm Quạt 88015

  Mã sản phẩm: DQ-88015

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88015

  9.199.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Chùm Quạt 88062

  Đèn Chùm Quạt 88062

  Mã sản phẩm: DQ-88062

  Quy cách: Ø850mm x 640mm H

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Chùm Quạt 88062

  6.299.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8817

  Đèn Ngủ 8817

  Mã sản phẩm: DN8817

  Quy cách: Ø300mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8817

  392.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8766

  Đèn Ngủ 8766

  Mã sản phẩm: DN-8766

  Quy cách: Ø220mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8766

  275.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8761

  Đèn Ngủ 8761

  Mã sản phẩm: DN-8761

  Quy cách: Ø220mm x H400mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8761

  275.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8673

  Đèn Ngủ 8673

  Mã sản phẩm: DN-8673

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8673

  432.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8640

  Đèn Ngủ 8640

  Mã sản phẩm: DN-8640

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8640

  432.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8660

  Đèn Ngủ 8660

  Mã sản phẩm: DN-8660

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8660

  469.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8792A

  Đèn Ngủ 8792A

  Mã sản phẩm: DN-8792A

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8792A

  433.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2989

  Đèn Ngủ 2989

  Mã sản phẩm: DN-2989

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2989

  229.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2992

  Đèn Ngủ 2992

  Mã sản phẩm: DN-2992

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2992

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2990

  Đèn Ngủ 2990

  Mã sản phẩm: DN-2990

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2990

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2988

  Đèn Ngủ 2988

  Mã sản phẩm: DN-2988

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2988

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2987

  Đèn Ngủ 2987

  Mã sản phẩm: DN-2987

  Quy cách: Ø220mm x H350mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2987

  310.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8070

  Đèn Ngủ 8070

  Mã sản phẩm: DN-8070

  Quy cách: Ø360mm x H570mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8070

  994.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8051

  Đèn Ngủ 8051

  Mã sản phẩm: DN-8051

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8051

  1.049.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6068

  Đèn Ngủ 6068

  Mã sản phẩm: DN-6068

  Quy cách: Ø420mm x H640mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6068

  1.425.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6021

  Đèn Ngủ 6021

  Mã sản phẩm: DN-6021

  Quy cách: Ø450mm x H800mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6021

  1.699.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8019A

  Đèn Ngủ 8019A

  Mã sản phẩm: DN-8019A

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8019A

  1.049.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 8019B

  Đèn Ngủ 8019B

  Mã sản phẩm: DN-8019B

  Quy cách: Ø380mm x H620mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 8019B

  1.143.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6018

  Đèn Ngủ 6018

  Mã sản phẩm: DN-6018

  Quy cách: Ø420mm x H620mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6018

  1.612.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 6075

  Đèn Ngủ 6075

  Mã sản phẩm: DN-6075

  Quy cách: Ø370mm x H620mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 6075

  1.135.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2926

  Đèn Ngủ 2926

  Mã sản phẩm: DN-2926

  Quy cách: Ø390mm x H640mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2926

  1.166.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2925

  Đèn Ngủ 2925

  Mã sản phẩm: DN-2925

  Quy cách: Ø350mm x H600mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2925

  978.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2604

  Đèn Ngủ 2604

  Mã sản phẩm: DN-2604

  Quy cách: Ø350mm x H550mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2604

  861.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2694

  Đèn Ngủ 2694

  Mã sản phẩm: DN-2694

  Quy cách: Ø300mm x H480mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2694

  696.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2622

  Đèn Ngủ 2622

  Mã sản phẩm: DN-2622

  Quy cách: Ø350mm x H550mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2622

  775.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 001

  Đèn Ngủ 001

  Mã sản phẩm: DN-001

  Quy cách: Ø320mm x H650mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 001

  4.878.000 VNĐ

  Chi tiết
  Đèn Ngủ 2603

  Đèn Ngủ 2603

  Mã sản phẩm: DN-2603

  Quy cách: Ø300mm x H500mm

  Ánh sáng:

  Công suất:

  Tình trạng:

  Đèn Ngủ 2603

  621.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Hồng

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Hồng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Đỏ

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-GRE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Vàng

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KS-KS-LDDAO-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Vàng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Đào Trắng

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KS-LDDAO-WHI

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Hoa Đào Trắng

  400.000 VNĐ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Đỏ

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Vàng

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Vàng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Vàng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSYHC-BLUE

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Hồng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSYHC-PUR

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Tím

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Liên hệ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách: 5m L

  Ánh sáng: Trắng

  Công suất: 8W

  Tình trạng:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Liên hệ

  Chi tiết
  Đăng ký nhận tin
  Facebook Twitter Google + Youtube
  Liên kết chúng tôi